Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
2022_ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ENE.430)Μαρία Αντωνοπούλου
2022-23_ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΝΕ_540)Μαρία Παπαδάκη
2022-23_ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΝΕ_730)Μαρία Παπαδάκη
2022-23_ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΝΕ_510)Μαρία Παπαδάκη
2022-23_ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι (ENV308)Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ
English for general academic purposes ( Department of Mechanical Engineering- Winter term) (ENV189)Ουρανία Κατσάρα
english for specific academic purposes ( Department of Mechanical Engineering- spring term) (ENV190)Ουρανία Κατσάρα
GIS & Μέθοδοι χωρικής ανάλυσης (ΠΥ.550)Νικόλαος Κούτσιας
Ανάλυση Κύκλου Ζωής με έμφαση στο Περιβάλλον (ENE.2120)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΔΑΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ENV111)Φραγκίσκος Κουτελιέρης
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ (ENV113)Αγγελική Φωτιάδη - Ηλίας Φουντουλάκης
Βασικές Αρχές Οικολογίας (ENE.420)Ευλαμπία Διονυσοπούλου
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ( ENE.610 )Γεώργιος Τσιάμης, Εύα Διονυσοπούλου
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Πρόγραμμα σπουδών ΔΠΦΠ) (ENV166)Γεώργιος Τσιάμης
Βιοχημικές Διεργασίες (ΕΝΕ.2070) (ENV275)Μαρία Αντωνοπούλου
ΓΕΝΕΤΙΚΗ (ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΠΦΠ) (ΠΥ. 220)Δημήτριος Βλαστός
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΝΕ. 150)Δημήτριος Βλαστός, Εύα Διονυσοπούλου
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ENV103)Δημήτριος Ματθόπουλος
Γενική και Ανόργανη Χημεία (Θεωρία και Εργαστήριο) (ΕΝΕ.140)Αγγελική Γαλάνη
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΕΝΕ.550)Νικόλαος Κούτσιας
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ (ENV192)Γεώργιος Τσιάμης
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ (ENV176)Ευάγγελος Ντουντούμης
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ (ΠΕ.Χ40)Παναγιώτα Σταθοπούλου
Διατήρηση Βιοποικιλότητας (ENV135)Βασιλική Κατή
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ_ΔΠΦΠ (ΠΕ.Χ50)Αθανασία Τεκερλεκοπούλου
Διαχείριση Πανίδας (ENV165)Βασιλική Κατή
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017) (ΠΕ.E10)Χριστίνα Κασσάρα
Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (ENV138)Βασιλική Κατή
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ENV251)Αθανασία Τεκερλεκοπούλου
Διαχείριση στερεών αποβλήτων (2021-2022) (ENE.440 )Γεωργία Αντωνοπούλου
Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (ENE.710)Αθανασία Τεκερλεκοπούλου, Αντωνοπούλου Γεωργία (Εργαστήρια)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ENE.530)Γεώργιος Κεχαγιάς
Διαχείριση φυσικών καταστροφών (ΕΝΕ.2280)Κωνσταντίνος-Μιλτιάδης Σακκάς
Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών_2022 (ΕΝΕ.2280)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΔΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ENV187)Μαρία Πανίτσα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ENV158)Δημήτριος Ματθόπουλος
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΕΝΕ. 2230)Δημήτριος Βλαστός - Γεώργιος Τσιάμης-Παναγιώτα Σταθοπούλου
Ειδικά Θέματα Υδρογεωλογίας (ΕΝΕ.2050)Άννα Ακριβή Θωμάτου
Ειδικά θέματα Υδρογεωλογίας (ΕΝΕ.2050)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΓΓΟΥΝΑ
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ENE.120)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΔΑΚΗΣ
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ENE.120 )Νικόλαος Κούτσιας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (ENV107)Φραγκίσκος Κουτελιέρης
Ενεργειακοί Πόροι & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΝΕ620) Δημήτριος Καραμάνης
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ENE.2220)Παναγιώτα Μιχαλακάκου
Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων (ENV205)Χαράλαμπος Μπαγιώργας
ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ (ENV276)Γεώργιος Τσιάμης
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΠΦΠ) ( (ΠΕ.Ε70))Δημήτριος Βλαστός, Παναγιώτα Σταθοπούλου
Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση της (ENV174)Μανώλης Σουλιώτης
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΝΕ.2090 )Μαρία Αντωνοπούλου
Επεξεργασία και Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (ENE.2150)Άννα Ακριβή Θωμάτου
Επεξεργασία και Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (ENE.2150) ((ENE.2150))Αθανασία Τεκερλεκοπούλου
Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών (ENV214)Σοφοκλής Μακρίδης
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας Βιολογίας (ENV104)Δημήτριος Ματθόπουλος
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (ENE.320 )Αγγελική Γαλάνη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ (ΕΝΕ. 2160 )Γεώργιος Κεχαγιάς
Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΝΕ.2010)Δημήτριος Καραμάνης
Εφαρμοσμένη Υδραυλική (ΕΝΕ.2060)Γεώργιος Λευθεριώτης
ΖΩΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ - ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΟΙ (ΕΝΕ.2250)Γεώργιος Τσιάμης, Παναγιώτα Σταθοπούλου
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική (ΕΝΕ.2210)Νικόλαος Κούτσιας
Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας (εαρινό 2018) (ENV202)Βαρβάρα Συγγούνη
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Πράσινου Τουρισμού (ENV182)Σοφοκλής Μακρίδης
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΠΕ.Ε.130)Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ENV106)Φραγκίσκος Κουτελιέρης
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (2022-23) (ENV312)Φραγκίσκος Κουτελιέρης
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (ENV122)Φραγκίσκος Κουτελιέρης
Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης ((ΕΝΕ.2030)Νικόλαος Κούτσιας
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ? ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΠΥ.810)Ευάγγελος Παπαδάκης
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ENV109)Αγγελική Φωτιάδη ? Παναγιώτα Μιχαλακάκου
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ ΔΠΦΠ)Παναγιώτα Μιχαλακάκου, Δημήτρης Καραμάνης, Σοφοκλής Μακρίδης
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΕΝΕ.560)Γεώργιος Τσιάμης, Παναγιώτα Σταθοπούλου
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Πρόγραμμα σπουδών ΔΠΦΠ) (ENV126)Γεώργιος Τσιάμης
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ENV100)Γεώργιος Κεχαγιάς
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ENV153)Παναγιώτης Δημόπουλος, Μαρία Πανίτσα
ΟΙκολογική Χαρτογράφηση (ENV167)Παναγιώτης Δημόπουλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΝΕ_2100)Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (ENE.240 )Αγγελική Γαλάνη
Οργανική Χημεία (Πρόγραμμα σπουδών ΔΠΦΠ) (ENR.240)Αγγελική Γαλάνη
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ENV144)Παναγιώτης Δημόπουλος
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (ENV114)Ιερόθεος Ζαχαρίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ENV110)Δημήτριος Καραμάνης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΠΦΠ) (ENV163)Δημήτριος Βλαστός-Γιώργος Τσιάμης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΑΡΧΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ENE.350)Άννα-Ακριβή Θωμάτου
Περιβαλλοντική Γεωλογία και Αρχές Υδρογεωλογίας (2022-2023) (ΕΝΕ.350)Γεωργία Αντωνοπούλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΑΡΧΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΕΝΕ.350)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΓΓΟΥΝΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΠΦΠ) (ΠΕ.Χ80)Δημήτρης Βλαστός
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ (ΕΝΕ 2020)Δημήτριος Βλαστός
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ (ΕΝΕ_2020)Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ (ENV180)Δημήτριος Ματθόπουλος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ (ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) (ΠΕ.Ε40)Δημήτρης Βλαστός
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ENV105)Δημήτριος Ματθόπουλος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (ENV125)Γεώργιος Τσιάμης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ENV168)Γεώργιος Τσιάμης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΔΠΦΠ) (ENV278)Γεώργιος Τσιάμης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΕΝΕΣΗ (ΕΝΕ. 2190)Δημήτριος Βλαστός
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΕΝΕΣΗ (ΠΥ. 540)Δημήτριος Βλαστός
Περιβαλλοντική Χημεία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία (Θεωρία και Εργαστήριο) (ΕΝΕ.340)Αγγελική Γαλάνη
Περιβαλλοντική Χημεια-Γεωχημεια (Πρόγραμμα σπουδών ΔΠΦΠ) (ΠΥ. 140)Αγγελική Γαλάνη
Πληροφορική (R) (ΠΥ.120)Νικόλαος Κούτσιας
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ENE.2170)Γεώργιος Κεχαγιάς
Πρακτική Άσκηση 2020-2021&2021-22 (ENV277)Σοφοκλής Μακρίδης
Ρευστομηχανική (ENV252)Αθανασία Τεκερλεκοπούλου
Ρευστομηχανική-Υδραυλική (ΔΠΦΠ) (ENV255)Αθανασία Τεκερλεκοπούλου
Στατιστική (ENV154)Φραγκίσκος Κουτελιέρης
Στοιχεία Γεωδαισίας (ΕΝΕ.2290)Γεώργιος Λευθεριώτης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ (ΕΝΕ.2290)Κωνσταντίνος-Μιλτιάδης Σακκάς
Σύγχρονες Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΝΕ.2130)Μαρία Αντωνοπούλου
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (ENV123)Φραγκίσκος Κουτελιέρης
Τεχνική Μηχανική (ΕΝΕ.220)Γεώργιος Λευθεριώτης
Τεχνική Υδρολογία (ΕΝΕ.2310)Βασιλική Συγγούνα
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (ENV132)Χρήστος Ακράτος
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ -2080 (ENV2080)Φραγκίσκος Κουτελιέρης
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CAD (ΕΝΕ.2080)Κωνσταντίνος-Μιλτιάδης Σακκάς
Τεχνολογία Πόσιμου Νερού (ENV279)Ανέστης Βλυσίδης
Τεχνολογία Πόσιμου Νερού (2021-2022) (ENV301)Γεωργία Αντωνοπούλου
Τεχνολογίες Υδρογόνου και δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (ENV181)Σοφοκλής Μακρίδης
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΥ.830)Ευάγγελος Παπαδάκης
Τηλεπισκόπηση (ENE.630)Νικόλαος Κούτσιας
Τηλεπισκόπηση (ΠΥ.630)Νικόλαος Κούτσιας
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (ENV139)Χρήστος Ακράτος
Υλικά και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική (ENE.2040)Σοφοκλής Μακρίδης και Παναγιώτα Μιχαλακάκου
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2017-18 (ΠΥ 350)Ευάγγελος Παπαδάκης
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ENV284)Μάριος Αναγνώστου
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (ENV119)Αγγελική Φωτιάδη - Ηλίας Φουντουλάκης
Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ENV209)Χαράλαμπος Μπαγιώργας
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΥ.520)Ευάγγελος Παπαδάκης
ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ENV127)Παναγιώτα Μιχαλακάκου - Αγγελική Φωτιάδη
ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι (ΕΝΕ.130)Παναγιώτα Μιχαλακάκου
ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (ENE.330)Αγγελική Φωτιάδη - Ηλίας Φουντουλάκης
Φυσικοχημεία-Θερμοδυναμική (ENV225)Σοφοκλής Μακρίδης
ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (ENV108)Αθανασία Τεκερλεκοπούλου