ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Φραγκίσκος Κουτελιέρης

Περιγραφή

Το μάθημα 'ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ' διδάσκεται στο τέταρτο εξάμηνο του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διδασκαλία περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών και πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα του Εργαστηρίου Υπολογιστών.

 

Η τελική βαθμολογία των φοιτητών θα προκύψει από τον βαθμό της εξέτασης τους, η οποία θα είναι γραπτή.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Βασικές έννοιες, διακριτοποίηση, απόλυτο και σχετικό σφάλμα, διάδοση σφαλμάτων.

Προς-τα-πίσω, προς-τα-εμπρός και κεντρικές διαφορές.

Μέθοδος παραλληλογράμμου, μέθοδος τραπεζίου, τύπος Simpson, άλλες μέθοδοι.

Μέθοδος δαδοχικών βημάτων, μέθοδος διχοτόμησης, μέθοδος Newton - Raphson.

Μέθοδος Gauss, μέθοδος Jacobi, μέθοδος Gauss-Seidel.

Μέθοδος Taylor, μέθοδος Lagrangre.

Πεπερασμένες διαφορές.