ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (ENE720)

Αθανασία Τεκερλεκοπούλου

Περιγραφή

Το Μάθημα Χημικές Διεργασίες, διεξάγεται κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ζ εξάμηνο) και απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του Δ' έτους. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό. Η διδασκαλία περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών 2 ωρών εβδομαδιαίως και αντίστοιχων ωρών εργαστηριακής ενασχόλησης. Παρέχει 5 Διδακτικές Μονάδες.

Το περιεχόμενο του Μαθήματος είναι:

 1) Θερμοδυναμική των χημικών αντιδράσεων: Θερμοτονισμός χημικών αντιδράσεων και αδιαβατική θερμοκρασία, 2) Χημική ισορροπία σε σύστημα μιας ή πολλών αντιδράσεων, 3) Κινητική των χημικών αντιδράσεων: Ανάλυση εξισώσεων ρυθμού, 4) Ανάλυση συστημάτων αντιδράσεων: Εκλεκτικότητα/ Απόδοση, 5) Αντιδραστήρες ασυνεχούς λειτουργίας (σχεδιαστικές εξισώσεις-ισοθερμοκρασιακή λειτουργία - Μη ισοθερμοκρασιακή λειτουργία), 6) Αντιδραστήρες εμβολικής ροής (σχεδιαστικές εξισώσεις - ισοθερμοκρασιακή λειτουργία - Μη ισοθερμοκρασιακή λειτουργία), 7) Αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξης (σχεδιαστικές εξισώσεις - ισοθερμοκρασιακή λειτουργ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  10717
Αρ. Προβολών :  51987

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις