Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
English for general academic purposes (DPPNT-Winter term) (CULTURE201)Ουρανία Κατσάρα
.
english for specific academic purposes ( DPPNT-spring term) (CULTURE202)Ουρανία Κατσάρα
.
Iστορία και Νέες Τεχνολογίες (CULTURE203)Έλλη Λεμονίδου
Αλγοριθμικά Θέματα Ασύρματων Δικτύων (CULTURE160)Εύη Παπαϊωάννου
.
ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ (CULTURE112)Δημήτριος Kουκόπουλος
Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών (CULTURE207)Μήνα Δραγούνη
Αναδείξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών (CULTURE152)Παναγιώτα Πάντζου
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (CULTURE122)Ευάγγελος Σακκόπουλος
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι (CULTURE125)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΙ (CULTURE107)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ (CULTURE106)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
Αρχαιολογία και Προϊστορικοί Πολιτισμοί στο Αιγαίο (CULTURE 101)Μάρκος Κατσιανης
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ι (CULTURE143)Δημήτρης Δαμάσκος
.
Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ (CULTURE121)Δημήτρης Δαμάσκος
.
ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (CULTURE134)Ιωάννης Ντόκας
.
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (CULTURE194)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με Εμφαση στη Πολιτισμική Διαχείριση (CULTURE176)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (CULTURE195)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία (ΕΠ807)Μάρκος Κατσιανης
Διακριτά Μαθηματικά (CULTURE159)Εύη Παπαϊωάννου
.
Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα (CULTURE110)Δημήτριος Kουκόπουλος
.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ (CULTURE136)Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά
.
Διάχυτος Υπολογισμός και Εφαρμογές στον Πολιτισμό (CULTURE145)Χρήστος Φείδας
Διδακτική της Πληροφορικής (CULTURE129)Δημήτριος Τσώλης
.
Δομημένος Προγραμματισμός (CULTURE135)Χρήστος Φείδας
Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού (CULTURE123)Ευάγγελος Σακκόπουλος
Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών (CULTURE128)Δημήτριος Τσώλης
.
Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Πολιτισμική Τεχνολογία (2017-18) (CULTURE146)Δημήτριος Κοσμόπουλος
Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση (CULTURE137)Παναγιώτα Πάντζου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (CULTURE155)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΠ 511 ΠΕΧ (Ε' Εξάμηνο, Ελεύθερης επιλογής) (CULTURE166)Xρήστος Mεράντζας
Εισαγωγή στους Αλγόριθμους (CULTURE158)Εύη Παπαϊωάννου
.
Εκπαιδευτικό Λογισμικο και Εφαρμογές στον Πολιτισμό (CULTURE132)Δημήτριος Τσώλης
Ελληνική Πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ός αιώνας (CULTURE197)Έλλη Λεμονίδου
Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής (CULTURE144)Χρήστος Φείδας
Επίμαχα και συγκρουσιακά ζητήματα της Ιστορίας (CULTURE115)Έλλη Λεμονίδου
Ευρωπαϊκή Ιστορία (CULTURE116)Έλλη Λεμονίδου
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (CULTURE127)Δημήτριος Τσώλης
ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ( culture 507) (CULTURE148)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας (YAR102)Μάρκος Κατσιανης
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (CULTURE117)Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά
.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (CULTURE118)Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά
.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ Y303 (Γ΄ Εξάμηνο) (CULTURE164)Xρήστος Mεράντζας
Κλασική αρχαιολογία, 1000-400 π.Χ. (YAR106)Δημήτρης Δαμάσκος
Λαϊκά Δρώμενα, Τελετουργίες και Αναπαραστάσεις (ΕΠ10) (CULTURE149)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
Μεθοδολογία Παραγωγής Πολυμεσικών και Πολιτισμικών Τίτλων (CULTURE163)Γεώργιος Στυλιαράς
.
ΜΟΥΣΕΙA: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ (CULTURE102)Καλή Τζώρτζη
ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (CULTURE103)Καλή Τζώρτζη
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ (CULTURE101)Καλή Τζώρτζη
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ KAI ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (CULTURE139)Καλή Τζώρτζη
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, 19ος-20ός αιώνας (CULTURE119)Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά
.
Οπτικός Προγραμματισμός (CULTURE153)Χρήστος Φείδας
Πιθανότητες και Στατιστική (CULTURE177)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
Πολιτισμική Διαχείριση (CULTURE206)Μήνα Δραγούνη
Πολιτισμική Διαχείριση (CULTURE140)Παναγιώτα Πάντζου
Πολιτισμική Επικοινωνία (CULTURE141)Παναγιώτα Πάντζου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Π603 (ΣΤ΄ Εξάμηνο) (CULTURE165)Xρήστος Mεράντζας
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες (CULTURE182)Εύη Παπαϊωάννου
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες (CULTURE196)Παναγιώτα Πάντζου
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες - Εισαγωγή στη Μουσειολογία (CULTURE178)Καλή Τζώρτζη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE189)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE186)Xρήστος Mεράντζας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE185)Γεώργιος Στυλιαράς
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE180)Δημήτρης Δαμάσκος
.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE190)Δημήτριος Κοσμόπουλος
.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE179)Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά
.
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (CULTURE191)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (CULTURE187)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE183)Χρήστος Φείδας
Πολυμεσικές Εφαρμογές (CULTURE162)Γεώργιος Στυλιαράς
.
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CULTURE111)Δημήτριος Kουκόπουλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠ811 ΠΕΕ ( Η΄ Εξάμηνο, Ελεύθερης Επιλογής) (CULTURE167)Xρήστος Mεράντζας
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ (CULTURE126)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
Σύγχρονη Ιστορία και Κινηματογράφος (CULTURE211)Έλλη Λεμονίδου
Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (CULTURE109)Δημήτριος Kουκόπουλος
.
Τεχνολογία Λογισμικού (CULTURE104)Ευάγγελος Σακκόπουλος
.
Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι (CULTURE130)Δημήτριος Τσώλης
Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ (CULTURE131)Δημήτριος Τσώλης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (CULTURE124)Ευάγγελος Σακκόπουλος
ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (CULTURE154)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός (CULTURE161)Εύη Παπαϊωάννου
.
Χώρος και Πολιτισμός: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (ΕΠ612 )Μάρκος Κατσιανης
Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Πολιτιστική Κληρονομιά (CULTURE 701)Μάρκος Κατσιανης
Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι (CULTURE150)Δημήτριος Κοσμόπουλος
Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ (CULTURE133)Δημήτριος Τσώλης
Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ (2019-20) (CULTURE147)Δημήτριος Κοσμόπουλος
Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ (CULTURE151)Δημήτριος Κοσμόπουλος