Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
English for general academic purposes (DPPNT-Winter term) (CULTURE201)Ουρανία Κατσάρα
.
english for specific academic purposes ( DPPNT-spring term) (CULTURE202)Ουρανία Κατσάρα
.
Iστορία και Νέες Τεχνολογίες (CULTURE203)Έλλη Λεμονίδου
Αλγοριθμικά Θέματα Ασύρματων Δικτύων (CULTURE160)Εύη Παπαϊωάννου
.
ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ (CULTURE112)Δημήτριος Kουκόπουλος
Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών (CULTURE207)Μήνα Δραγούνη
Αναδείξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών (CULTURE152)Παναγιώτα Πάντζου
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (CULTURE122)Ευάγγελος Σακκόπουλος
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι (CULTURE125)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΙ (CULTURE107)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ (CULTURE106)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
Αρχαιολογία και Προϊστορικοί Πολιτισμοί στο Αιγαίο (CULTURE 101)Μάρκος Κατσιανης
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ι (CULTURE143)Δημήτρης Δαμάσκος
.
Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ (CULTURE121)Δημήτρης Δαμάσκος
.
ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (CULTURE134)Ιωάννης Ντόκας
.
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (CULTURE194)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με Εμφαση στη Πολιτισμική Διαχείριση (CULTURE176)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (CULTURE195)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη (330-1453 μ.Χ.) (YAR 105)Ιωάννης Θεοχάρης
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία (ΕΠ807)Μάρκος Κατσιανης
Διακριτά Μαθηματικά (CULTURE159)Εύη Παπαϊωάννου
.
Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα (CULTURE110)Δημήτριος Kουκόπουλος
.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ (CULTURE136)Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά
.
Διάχυτος Υπολογισμός και Εφαρμογές στον Πολιτισμό (CULTURE145)Χρήστος Φείδας
Διδακτική της Πληροφορικής (CULTURE129)Δημήτριος Τσώλης
.
Δομημένος Προγραμματισμός (CULTURE135)Χρήστος Φείδας
Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού (CULTURE123)Ευάγγελος Σακκόπουλος
Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών (CULTURE128)Δημήτριος Τσώλης
.
Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Πολιτισμική Τεχνολογία (2017-18) (CULTURE146)Δημήτριος Κοσμόπουλος
Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση (CULTURE137)Παναγιώτα Πάντζου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (CULTURE155)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΠ 511 ΠΕΧ (Ε' Εξάμηνο, Ελεύθερης επιλογής) (CULTURE166)Xρήστος Mεράντζας
Εισαγωγή στους Αλγόριθμους (CULTURE158)Εύη Παπαϊωάννου
.
Εκπαιδευτικό Λογισμικο και Εφαρμογές στον Πολιτισμό (CULTURE132)Δημήτριος Τσώλης
Ελληνική Πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ός αιώνας (CULTURE197)Έλλη Λεμονίδου
Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής (CULTURE144)Χρήστος Φείδας
Επίμαχα και συγκρουσιακά ζητήματα της Ιστορίας (CULTURE115)Έλλη Λεμονίδου
Ευρωπαϊκή Ιστορία (CULTURE116)Έλλη Λεμονίδου
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (CULTURE127)Δημήτριος Τσώλης
ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ( culture 507) (CULTURE148)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας (YAR102)Μάρκος Κατσιανης
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (CULTURE117)Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά
.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (CULTURE118)Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά
.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ Y303 (Γ΄ Εξάμηνο) (CULTURE164)Xρήστος Mεράντζας
Κλασική αρχαιολογία, 1000-400 π.Χ. (YAR106)Δημήτρης Δαμάσκος
.
Λαϊκά Δρώμενα, Τελετουργίες και Αναπαραστάσεις (ΕΠ10) (CULTURE149)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
Μεθοδολογία Παραγωγής Πολυμεσικών και Πολιτισμικών Τίτλων (CULTURE163)Γεώργιος Στυλιαράς
.
ΜΟΥΣΕΙA: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ (CULTURE102)Καλή Τζώρτζη
ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (CULTURE103)Καλή Τζώρτζη
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ (CULTURE101)Καλή Τζώρτζη
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ KAI ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (CULTURE139)Καλή Τζώρτζη
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, 19ος-20ός αιώνας (CULTURE119)Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά
.
Οπτικός Προγραμματισμός (CULTURE153)Χρήστος Φείδας
Πιθανότητες και Στατιστική (CULTURE177)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
Πολιτισμική Διαχείριση (CULTURE206)Μήνα Δραγούνη
Πολιτισμική Διαχείριση (CULTURE140)Παναγιώτα Πάντζου
Πολιτισμική Επικοινωνία (CULTURE141)Παναγιώτα Πάντζου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Π603 (ΣΤ΄ Εξάμηνο) (CULTURE165)Xρήστος Mεράντζας
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες (CULTURE182)Εύη Παπαϊωάννου
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες (CULTURE196)Παναγιώτα Πάντζου
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες - Εισαγωγή στη Μουσειολογία (CULTURE178)Καλή Τζώρτζη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE189)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE186)Xρήστος Mεράντζας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE180)Δημήτρης Δαμάσκος
.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE190)Δημήτριος Κοσμόπουλος
.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE179)Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά
.
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (CULTURE191)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (CULTURE187)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE183)Χρήστος Φείδας
Πολυμεσικές Εφαρμογές (CULTURE162)Γεώργιος Στυλιαράς
.
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CULTURE111)Δημήτριος Kουκόπουλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠ811 ΠΕΕ ( Η΄ Εξάμηνο, Ελεύθερης Επιλογής) (CULTURE167)Xρήστος Mεράντζας
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ (CULTURE126)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
Σύγχρονη Ιστορία και Κινηματογράφος (CULTURE211)Έλλη Λεμονίδου
Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (CULTURE109)Δημήτριος Kουκόπουλος
.
Τεχνολογία Λογισμικού (CULTURE104)Ευάγγελος Σακκόπουλος
.
Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι (CULTURE130)Δημήτριος Τσώλης
Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ (CULTURE131)Δημήτριος Τσώλης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (CULTURE124)Ευάγγελος Σακκόπουλος
ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (CULTURE154)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός (CULTURE161)Εύη Παπαϊωάννου
.
Χώρος και Πολιτισμός: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (ΕΠ612 )Μάρκος Κατσιανης
Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Πολιτιστική Κληρονομιά (CULTURE 701)Μάρκος Κατσιανης
Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι (CULTURE150)Δημήτριος Κοσμόπουλος
Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ (CULTURE133)Δημήτριος Τσώλης
Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ (2019-20) (CULTURE147)Δημήτριος Κοσμόπουλος
Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ (CULTURE151)Δημήτριος Κοσμόπουλος