Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Bυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη (ακαδ. έτος 2020-2021) (ΥAR105)Ιωάννης Θεοχάρης
English for general academic purposes (DPPNT-Winter term) (CULTURE201)Ουρανία Κατσάρα
english for specific academic purposes ( DPPNT-spring term) (CULTURE202)Ουρανία Κατσάρα
Iστορία και Νέες Τεχνολογίες (CULTURE203)Έλλη Λεμονίδου
Mηχανική Μάθηση και Εφαρμογές στον Πολιτισμό (CULTURE253)Δημήτριος Κοσμόπουλος
YAR102 - Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας (YAR102) Μάρκος Κατσιανης
YAR203 - Πολιτισμοί του Προϊστορικού Αιγαίου / 2019-20 [Ιστορίας-Αρχαιολογίας] (YAR203)Μάρκος Κατσιανης
YDG306 Διαδικασίες Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (YDG306)Μάρκος Κατσιανης
Αλγοριθμικά Θέματα Ασύρματων Δικτύων (CULTURE160)Εύη Παπαϊωάννου
ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ (CULTURE112)Δημήτριος Kουκόπουλος
Αλγόριθμοι και Πολιτισμική Τεχνολογία (CULTURE232)Δημήτρης Kουκόπουλος
Αναδείξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών (CULTURE152) Παναγιώτα Πάντζου
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (CULTURE122)Ευάγγελος Σακκόπουλος
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι (CULTURE125)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΙ (CULTURE107)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ (CULTURE106)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι - Θεματογραφία (YPH205 )Χρήστος Ζαφειρόπουλος
Αρχαία ελληνική φιλολογία – Ανθολογία ποίησης και πεζογραφίας Ι (YPH304) Χρήστος Ζαφειρόπουλος
Αρχαιολογία της Αθήνας (CULTURE240)Δημήτρης Δαμάσκος
ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (CULTURE134)Ιωάννης Ντόκας
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (CULTURE194)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με Εμφαση στη Πολιτισμική Διαχείριση (CULTURE176)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (CULTURE195)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
Βυζαντινή Ζωγραφική και Ψηφιδωτά (ακαδ. έτος 2020-2021) (ΕΠ712 )Ιωάννης Θεοχάρης
Διακριτά Μαθηματικά (CULTURE159)Εύη Παπαϊωάννου
Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα (CULTURE110)Δημήτριος Kουκόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ (CULTURE136)Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά
Διάχυτος Υπολογισμός και Εφαρμογές στον Πολιτισμό (CULTURE145)Χρήστος Φείδας
Διδακτική της Πληροφορικής (CULTURE129)Δημήτριος Τσώλης
Δικτυακά Περιβάλλοντα και Πολιτισμός Ι (CULTURE233)Δημήτρης Kουκόπουλος
Δικτυακά Περιβάλλοντα και Πολιτισμός ΙI (CULTURE234)Δημήτρης Kουκόπουλος
Δομημένος Προγραμματισμός (CULTURE135)Χρήστος Φείδας
Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού (CULTURE123)Ευάγγελος Σακκόπουλος
Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών (CULTURE128)Δημήτριος Τσώλης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (CULTURE228)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΥDG206/ HIA_D206)Χρήστος Φείδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Πολιτισμική Τεχνολογία (CULTURE146)Δημήτριος Κοσμόπουλος
Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση (CULTURE137)Παναγιώτα Πάντζου
Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές (2020-2021) (CULTURE251)Δημήτρης Μπαχάρας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (CULTURE155)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΠ 511 ΠΕΧ (Ε' Εξάμηνο, Ελεύθερης επιλογής) (CULTURE166)Xρήστος Mεράντζας
Εισαγωγή στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Βίο των Αρχαίων Ελλήνων Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής για το Τμήμα Πολιτιστικής Διαχείρισης (ΕΠ802)Κλεάνθης Ζουμπουλάκης
Εισαγωγή στους Αλγόριθμους (CULTURE158)Εύη Παπαϊωάννου
Εκπαιδευτικό Λογισμικο και Εφαρμογές στον Πολιτισμό (CULTURE132)Δημήτριος Τσώλης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος -20ός αιώνας) (YIS303)Eύη Ψαρρού
Ελληνική Πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ός αιώνας (CULTURE197)Έλλη Λεμονίδου
ΕΠ612 - Χώρος και Πολιτισμός: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (ΕΠ612 )Μάρκος Κατσιανης
ΕΠ807 - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία (ΕΠ807)Μάρκος Κατσιανης
Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής (CULTURE144)Χρήστος Φείδας
Επίμαχα και συγκρουσιακά ζητήματα της Ιστορίας (2020-2021) (CULTURE252)Δημήτρης Μπαχάρας
Ευρωπαϊκή Ιστορία (CULTURE116)Έλλη Λεμονίδου
Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος -20ος αιώνας) (Π601)Εύη Ψαρρού
Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης (Χειμ. εξ. 2020) (ΕΠ707 - ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ)Ιλιάνα Ζάρρα
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (CULTURE127)Δημήτριος Τσώλης
ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ( culture 507) (CULTURE148)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (CULTURE117)Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά
Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης 18ος-20ός αι. (CULTURE220)Ιλιάνα Ζάρρα
Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης (Μεσαίωνας–Αναγέννηση) (Χειμ. εξ. 2020) (YAR106 (ΠΠΣ ΙΑ) - Υ2) Ιλιάνα Ζάρρα
Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι (Υ203)Ιλιάνα Ζάρρα
Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης ΙΙ (Χειμ. εξ. 2020) (Π504 - ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ)Ιλιάνα Ζάρρα
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (CULTURE118)Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά
Ιστορία των Αρχαϊκών και Κλασικών Χρόνων (HIA_I201)Κλεάνθης Ζουμπουλάκης
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ Y303 (Γ΄ Εξάμηνο) (CULTURE164)Xρήστος Mεράντζας
Κλασική αρχαιολογία, 1000-400 π.Χ. (YAR106) Δημήτρης Δαμάσκος
Κλασική Αρχαιολογία: 400-30 π.Χ. (YAR204)Δημήτρης Δαμάσκος
Λαϊκά Δρώμενα, Τελετουργίες και Αναπαραστάσεις (ΕΠ10) (CULTURE149)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
Μεθοδολογία Παραγωγής Πολυμεσικών και Πολιτισμικών Τίτλων (CULTURE163)Γεώργιος Στυλιαράς
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ (5ος -10ος αιώνας) (YIS302)Eύη Ψαρρού
ΜΟΥΣΕΙA: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ (CULTURE102)Καλή Τζώρτζη
ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (CULTURE103)Καλή Τζώρτζη
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ (CULTURE101)Καλή Τζώρτζη
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ KAI ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (CULTURE139)Καλή Τζώρτζη
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, 19ος-20ός αιώνας (CULTURE119)Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά
Οπτικός Προγραμματισμός (CULTURE153)Χρήστος Φείδας
Π701 - Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Πολιτιστική Κληρονομιά (CULTURE 701)Μάρκος Κατσιανης
Πιθανότητες και Στατιστική (CULTURE177)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
Πολιτισμική Διαχείριση (CULTURE140) Παναγιώτα Πάντζου
Πολιτισμική Επικοινωνία (CULTURE141)Παναγιώτα Πάντζου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Π603 (ΣΤ΄ Εξάμηνο) (CULTURE165)Xρήστος Mεράντζας
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες (CULTURE182)Εύη Παπαϊωάννου
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες (CULTURE196)Παναγιώτα Πάντζου
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες - Εισαγωγή στη Μουσειολογία (CULTURE178)Καλή Τζώρτζη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE189)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE186)Xρήστος Mεράντζας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE180)Δημήτρης Δαμάσκος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE190)Δημήτριος Κοσμόπουλος
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (CULTURE191)Θεόδωρος Κουτσομπίνας
Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (CULTURE187)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (CULTURE183)Χρήστος Φείδας
Πολυμεσικές Εφαρμογές (CULTURE162)Γεώργιος Στυλιαράς
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CULTURE111)Δημήτριος Kουκόπουλος
Προχωρημένα θέματα πολυμέσων (CULTURE247)Γεώργιος Στυλιαράς
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠ811 ΠΕΕ ( Η΄ Εξάμηνο, Ελεύθερης Επιλογής) (CULTURE167)Xρήστος Mεράντζας
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ (CULTURE126)Χρήστος Ζαφειρόπουλος
Σύγχρονη Ιστορία και Κινηματογράφος (CULTURE211)Έλλη Λεμονίδου
Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (CULTURE109)Δημήτριος Kουκόπουλος
Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές στον Πολιτισμό (2020-21) (CULTURE243)Δημήτριος Κοσμόπουλος
Τεχνολογία Λογισμικού (CULTURE104)Ευάγγελος Σακκόπουλος
Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι (CULTURE130)Δημήτριος Τσώλης
Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ (CULTURE131)Δημήτριος Τσώλης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (CULTURE124)Ευάγγελος Σακκόπουλος
Υ111 - Αρχαιολογία και Προϊστορικοί Πολιτισμοί στο Αιγαίο / 2018-19 [ΔΠΠΝΤ]  (CULTURE 101)Μάρκος Κατσιανης
ΥΙS301 Βυζαντινή Ιστορία (ΥΙS301)Xρήστος Mεράντζας
ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (CULTURE154)Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή
Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός (CULTURE161)Εύη Παπαϊωάννου
Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι (CULTURE150)Δημήτριος Κοσμόπουλος
Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ (CULTURE133)Δημήτριος Τσώλης
Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ (2020-21) (CULTURE147)Δημήτριος Κοσμόπουλος
Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ (CULTURE151)Δημήτριος Κοσμόπουλος