Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

Δημήτριος Kουκόπουλος

Περιγραφή

Βασικές έννοιες και ορολογία. Είδη επιθέσεων: ιοί, σκουλήκια, δούρειοι ίπποι, επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας-εξυπηρέτησης. Firewalls. Κρυπτογράφηση: ασύμμετρα και συμμετρικά κρυπτοσυστήματα, αλγόριθμος Καίσαρα, συστήματα δημόσιου-ιδιωτικού κλειδιού, Diffee-Hellman. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: ψηφιακά πιστοποιητικά και υπογραφές, SSL. Πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη και έλεγχος πρόσβασης. Ασφάλεια πολιτισμικών πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων. Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων: υδατογράφηση. Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων: είδη επιθέσεων, μηχανισμοί προστασίας, έμπιστα συστήματα. Συστήματα διαχείρισης εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη σε κατανεμημένα πολυμεσικά δίκτυα. Εφαρμογές. Νομικά θέματα. Επισκόπηση σχετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων.

 

Βιβλιογραφία

  1. W. Stallings, L. Brown, Ασφάλεια Υπολογιστών: Αρχές και Πρακτικές, ISBN: 978-960-461-668-8, Εκδ. Κλειδάριθμος, 2016. Κωδικός βιβλίου σε ΕΥΔΟΞΟ: 50656354.
  2. Ι. Μαυρίδης, Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο, ISBN: 978-960-603-193-9, Εκδ. Ελλην
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Βασικές έννοιες ασφάλειας. Επιθέσεις στην επικοινωνία υπολογιστών. Επιθέσεις κακής χρήσης. Βασικές έννοιες εμπιστοσύνης. Ιδιότητες σχέσεων εμπιστοσύνης. Είδη εμπιστοσύνης-έμπιστων σχέσεων. Διαχείριση εμπιστοσύνης.

Επιθέσεις στην επικοινωνία. Εισβολείς, κακόβουλο λογισμικό: ιοί, κερκόπορτες, λογικές βόμβες, σκουλήκια, δούρειοι ίπποι, bots, rootkits. Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης: απλές και κατανεμημένες. Τρόποι άμυνας για αποφυγή εισβολής. Firewalls.

Κρυπτογράφηση: εισαγωγικές έννοιες, συμμετρική κρυπτογράφηση (αλγόριθμος Καίσαρα), ασύμμετρη κρυπτογράφηση (PGP, Diffee-Hellman), υβριδική κρυπτογράφηση (SSL). Στόχοι-ανάγκες ασφαλούς διακίνησης δεδομένων στο διαδίκτυο: ψηφιακά πιστοποιητικά, ψηφιακές υπογραφές, κρυπτογράφηση. Πιστοποίηση: ορισμοί, είδη πιστοποίησης (με συνθηματικό, με κουπόνι, βιομετρική), παραδείγματα. Μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης: βασικές έννοιες, είδη ελέγχου πρόσβασης, έλεγχος πρόσβασης σε πολιτισμικά πληροφοριακά συστήματα. Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων: υδατογράφηση (βασικές έννοιες, παραγωγή-ένθεση-ανίχνευση υδατογραφήματος, τεχνικές υδατογράφησης κειμένου, εικόνας, κινούμενης εικόνας με ήχο-βίντεο, ήχου).

Εισαγωγικές έννοιες. Νομοθετική προστασία προσωπικών δεδομένων (διεθνής-εθνική πρακτική).

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2724
Αρ. Προβολών :  23291

Ημερολόγιο