Αλγοριθμικά Θέματα Ασύρματων Δικτύων

Εύη Παπαϊωάννου

Περιγραφή

Τα ασύρματα και κινητά δίκτυα επικοινωνιών επηρεάζουν πλέον καθοριστικά σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης οικονομικής (π.χ., ηλεκτρονικό εμπόριο), πολιτικής (π.χ., εκλογές) και κοινωνικής ζωής (σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα), δηλαδή το σύγχρονο πολιτισμό. Στο πλαίσιο του μαθήματος ασχολούμαστε με κινητά και ασύρματα δίκτυα, όπως κυψελικά, αδόμητα (ad hoc), ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN). Μελετούμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά των δικτύων αυτών καθώς και ζητήματα αποδοτικής σχεδίασης δίνοντας έμφαση σε αλγοριθμικά θέματα ελέγχου τοπολογίας και αποδοτικής διαχείρισης πόρων (όπως ενέργεια και φάσμα συχνοτήτων). Παρουσιάζουμε, επιπλέον, εφαρμογές (και επιδράσεις) κινητών και ασύρματων δικτύων στη διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Εισαγωγή

Κινητά και ασύρματα δίκτυα: εισαγωγικά στοιχεία

Κινητές τεχνολογίες, κινητός ιστός

Αλγόριθμοι ανάθεσης συχνοτήτων και ελέγχου αποδοχής κλήσεων σε ασύρματα κυψελικά δίκτυα

Αλγόριθμοι ελαχιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας σε ασύρματα αδόμητα δίκτυα

Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων: συνάθροιση δεδομένων

Ασύρματα δίκτυα και πολιτισμός: πολιτισμικές επιδράσεις και προεκτάσεις της κινητής τηλεφωνίας

Ηλεκτρονικές κινητές υπηρεσίες και εφαρμογές στον τουρισμό

Επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) και εφαρμογές στον πολιτισμό

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1948
Αρ. Προβολών :  11437