Διδακτική της Πληροφορικής

Δημήτριος Τσώλης

Περιγραφή

Θεωρίες μάθησης και πληροφορική (συμπεριφορισμός, γνωστικός και κοινωνικοπολιτιστικός εποικοδομισμός). Διδακτικές μέθοδοι (μέθοδοι για τη διδασκαλία που βασίζονται στην ομαδο-συνεργατικότητα, στη διερεύνηση, στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, στα σχέδια εργασίας κ.λπ.). Οργάνωση μαθήματος (διδακτικά μοντέλα, διδακτικοί στόχοι & προσδοκώμενα αποτελέσματα, εκπαιδευτικές τεχνικές, σχεδιασμός της διδασκαλίας). Αξιολόγηση (σκοποί - λειτουργίες, εργαλεία αξιολόγησης, ανατροφοδότηση). Η πληροφορική στην εκπαίδευση (η πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο - εποπτικό μέσο διδασκαλίας - γνωστικό εργαλείο, το τεχνοκεντρικό πρότυπο, το ολοκληρωμένο ή ολιστικό πρότυπο και το πραγματολογικό πρότυπο ένταξης της πληροφορικής στην εκπαίδευση, το πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση - μαθήματα - εκπαιδευτικό υλικό - σχολικά εργαστήρια). Ειδικά θέματα της διδακτικής της πληροφορικής και του προγραμματισμού (παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις & προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρον

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σκοπός του Μαθήματος, Περιεχόμενο, Εννοιολογικό Πλαίσιο, Αναλυτικά Προγράμματα, Βασικές έννοιες Διδακτικής της Πληροφορικής, Βασικές έννοιες Προγραμματισμού & διδακτική τους προσέγγιση, Ειδικά θέματα διδακτικής Πληροφορικής, Ερευνητικοί άξονες & Ερωτήματα

Λειτουργικός Ορισμός της Διδακτικής των Επιστημών, Διδακτική των Επιστημών & Θεωρίες Μάθησης, Η εξέλιξη της Διδακτικής των Επιστημών, Συγκρότηση του πεδίου της Διδακτικής των Επιστημών, Άξονες θεωρητικού πλαισίου, Το διδακτικό τρίγωνο

Βασικές Αρχές και Λειτουργίες, Πλαίσιο ανάδυσης, Εξωτερικός & Εσωτερικός μετασχηματισμός, Κοινωνικές πρακτικές αναφοράς, Στάδια και επίπεδα του Διδακτικού Μετασχηματισμού

Μοντέλα μάθησης, Εννοιολογικά Μοντέλα και Γνώσεις, Ιδέες και αναπαραστάσεις, Η έννοια του Μοντέλου, Εννοιολογικά, διδακτικά και νοητικά μοντέλα, Οπτική αντίληψη και αναπαράσταση, Αναπαραστάσεις

Η έννοια της εννοιολογικής αλλαγής, Η συγκρότηση της έννοιας του υπολογιστικού συστήματος, Η σπουδαιότητα της έννοιας της μνήμης του υπολογιστή, Αρχική αναπαράσταση - αυθόρμητη αντίληψη του συστήματος, Διδακτική Παρέμβαση, Αντίληψη του τόπου - σφαιρικότητα, Αποστασιοποιημένη αντίληψη του συστήματος σε σχέση με το παρόν, Διαχωρισμός κεντρικής και βοηθητικής μνήμης, Συνειδητοποίηση και αντίληψη της εικονικότητας του συστήματος

Πληροφορική & Προγραμματισμός, Ιδιαιτερότητα του προγραμματισμού, Ο προγραμματισμός ως δεξιότητα επίλυσης προβλήματος, Μέθοδοι προγραμματισμού, Προγραμματιστική δραστηριότητα, Οντοκεντρικός ή αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, Απαιτήσεις και προδιαγραφές προγράμματος, Προγραμματισμός ? Ψυχολογία - Διδακτική

Διδακτική προσέγγιση των λογισμικών γενικής χρήσης, Λογισμικά επεξεργασίας κειμένου, Το λογισμικό γενικής χρήσης ως σύστημα, Βασικές δομές ? ιεραρχία, Γραφικές οντότητες, Βασικές πληροφοριακές δομές, Διεπιφάνεια χρήσης λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, Οπτικοποίηση, Μονιμότητα της Πληροφορίας, Λειτουργίες, Κανόνες, Διδακτικές προεκτάσεις

Ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα, Εκπαιδευτική θεώρηση, Χρήσεις και διδακτικά προβλήματα, Λάθη στα λογιστικά φύλλα και στην αλληλεπίδραση με το σύστημα, Λάθη που αφορούν τον χώρο εφαρμογής, Διδασκαλία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις