ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση της «ανάδυσης» της ελληνικής πόλης μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους (1830), της πορείας της μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και των πηγών έρευνας για το θέμα.
Το μάθημα εστιάζει στην πολεοδομική ιστορία της νεότερης Ελλάδας από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Ο χώρος της πόλης εξετάζεται μέσα στο ευρύτερο ιστορικό του περιβάλλον: Η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική  εντάσσονται στον γενικότερο προβληματισμό που θέτουν οι ιστορικές συνθήκες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις μεθόδους αναπαράστασης του χώρου μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων πόλεων από τους χάρτες και τα σχέδια. Στόχοι του μαθήματος είναι η γνώση της πολεοδομικής ιστορίας και η εξοικείωση των φοιτητών με την αναπαράσταση της δυναμικής του χώρου, την αξιολόγηση και επιλογή του θέματος και τον τρόπο παρουσίασής του.

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Παρουσιάζονται το αντικείμενο και ο σκοπός του μαθήματος. Γίνεται αναφορά στις έννοιες και τα κύρια σημεία της πολεοδομικής πολιτικής του νέου ελληνικού κράτους.

Παρουσιάζεται το βασικό θεσμικό πλαίσιο της πολεοδομίας της οθωνικής περιόδου. Γίνεται αδρομερής περιγραφή των κυριότερων νομοθετημάτων

Παρουσιάζονται τα πρώτα σχέδια για την Αθήνα-πρωτεύουσα, αυτά των Κλεάνθη-Schaubert και Klenze

Η θεματική ενότητα αναφέρεται στους συνοικισμούς, οι οποίοι δημιουργήθηκαν με συγκεκριμένες διαδικασίες πάνω σε εθνική γη για να στεγάσουν διάφορες κατηγορίες πληθυσμών

Γίνεται αναφορά στα πολυάριθμα σχέδια του 19ου αιώνα για τις πόλεις και κωμοπόλεις, τα οποία αντιμετωπίστηκαν από το κράτος ως εργαλείο εκσυγχρονισμού της χώρας

Γίνεται αναφορά στο κτηματολόγιο του Αγρινίου των μέσων του 19ου αιώνα, στο οποίο καταγράφεται υψηλό ποσοστό εθνικών γαιών. Παρουσιάζεται το σχέδιο του Αγρινίου της οθωνικής περιόδου και οι συνέπειές του στην εξέλιξη της πόλης

Παρουσιάζονται οι διαδικασίες της εφαρμογής των σχεδίων, αυτές για τη δημιουργία των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στις πόλεις. Γίνεται αναφορά στις οικοδομικές άδειες του 19ου αιώνα και στις διαφορές τους μεταξύ Παλαιάς Ελλάδας και Επτανήσων

Παρουσιάζεται ο ρόλος των Δήμων στη διαμόρφωση της νεότερης πόλης. Γίνεται αναφορά στη συμμετοχή των κατοίκων στις πολεοδομικές διαδικασίες, ιδιαίτερα μετά τις πρώτες δεκαετίες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4650
Αρ. Προβολών :  22987

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις