Εισαγωγή στους Αλγόριθμους

Εύη Παπαϊωάννου

Περιγραφή

Ένας αλγόριθμος είναι μια ακριβής "συνταγή" που καθορίζει την ακολουθία βημάτων που απαιτούνται για να λυθεί ένα πρόβλημα. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με βασικά χαρακτηριστικά (που δεν είναι εξαιρετικά δύσκολα ή πολύπλοκα) μεθόδων επίλυσης προβλημάτων καθώς και η κατανόηση θεμελιωδών και πρακτικά χρήσιμων σχετικών εννοιών.

- Αναζητώντας κάποια πληροφορία στον Παγκόσμιο Ιστό, έχει τύχει να καταλήξετε από εκατομμύρια έγγραφα σε 2 ή 3 που είναι σχετικότερα με αυτό που ψάχνετε;

- Έχετε αποθηκεύσει ή μεταδώσει μεγάλες ποσότητες πληροφορίας χωρίς ούτε ένα λαθάκι ? παρά τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που επηρεάζουν όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές;

- Έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μια ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή, ακόμα κι αν χιλιάδες άλλοι πελάτες χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ίδιο εξυπηρετητή (server);

- Έχετε στείλει κάποια απόρρητη πληροφορία (για παράδειγμα, τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας) ασφαλώς πάνω από καλώδια που είναι σε «κοινή θέα» πολλών άλλων υπολογιστών;

- Έχετε

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Αλγόριθμοι...; Γιατί να ασχοληθούμε...;

Εισαγωγή

Πώς «βρίσκουν» οι Μηχανές Αναζήτησης;?"ψάχνοντας ψύλλους στο μεγαλύτερο αχυρώνα του κόσμου"?
Κρυπτογράφηση με χρήση Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Cryptography ? PKC)? στέλνοντας μυστικά σε μία κάρτ ποστάλ?

Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων(Error-Correcting Codes): σφάλματα που αυτο-διορθώνονται?

Συμπίεση Δεδομένων (Data Compression)

Αναγνώριση Προτύπων(Pattern Recognition): μαθαίνοντας από την εμπειρία?

Βάσεις Δεδομένων(Databases): αναζητώντας τη συνέπεια?

Ψηφιακές Υπογραφές (Digital Signatures)

Όρια υπολογισμού

Ασυμπτωτική ανάλυση

Πρόσθεση και Πολλαπλασιασμός

Διάσχιση γραφημάτων

Εύρεση ελάχιστων μονοπατιών σε γραφήματα

Εύρεση μέγιστου κοινού διαιρέτη

Δυαδική αναζήτηση και ταξινόμηση με συγχώνευση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1419
Αρ. Προβολών :  16060