Τεχνολογία Λογισμικού

Ευάγγελος Σακκόπουλος

Περιγραφή

Η Τεχνολογία Λογισμικού είναι η περιοχή εκείνη της επιστή?ης της ?ηχανικής η οποία ασχολείται ?ε την εύρεση και θε?ελίωση ?εθόδων για να περιγράφεται, να κατασκευάζεται και να συντηρείται λογισ?ικό. Αφορά τον κλάδο της Πληροφορικής, που ασχολείται με τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία, που απαιτούνται για την ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ