Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών

Δημήτριος Τσώλης

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών. Πραγματοποιείται ανάλυση των παρακάτω θεμάτων:
Μοντέλα δικτύων. Το μοντέλο αναφοράς OSI. Κατηγορίες δικτύων: LAN, MAN, WAN. Δομή δικτύων. Τοπολογίες. Τρόποι διασύνδεσης δικτύων. Τεχνικές σχεδιασμού. Πρωτόκολλα επικοινωνίας. Δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP και Internet. Εφαρμογές: FTP, TELNET, SMTP, HTTP, WWW.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

?Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών
?Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων
?Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων
?Περιγραφή των ανοικτών συστημάτων δικτύου
?Ανάλυση φυσικού επιπέδου ως θεωρητικό πλαίσιο.
?Εξέταση διαφόρων περιπτώσεων υλοποίησης φυσικού επιπέδου (Καλωδίωση, ασύρματο δίκτυο, δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κ.α.)
?Ανάλυση του επιπέδου συνδέσμου δεδομένων.
?Αλγόριθμοι που επιτυγχάνουν αξιόπιστη και αποδοτική επικοινωνία μεταξύ δύο διασυνδεδεμένων υπολογιστών.
?Ανάλυση του επιπέδου δικτύου (δρομολογεί τα πακέτα).
?Σχετικοί αλγόριθμοι δρομολόγησης.
?Ανάλυση του επιπέδου μεταφοράς.
?Παρουσίαση σχετικών υπηρεσιών, σχεδιαστικά ζητήματα, πρωτόκολλα κ.α.
?Ανάλυση του επιπέδου εφαρμογών.
?Παρουσίαση σχετικών εφαρμογών λογισμικού δικτύων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις