Διακριτά Μαθηματικά

Εύη Παπαϊωάννου

Περιγραφή

διακριτός: ρηματικό επίθετο σε -τός < από το ρ. διακρίνω  - που εύκολα μπορεί κανείς να τον ξεχωρίσει από άλλον

Τα Διακριτά Μαθηματικά ασχολούνται με τη μέτρηση διακριτών (δηλ., ξεχωριστών) αντικειμένων, όπως π.χ., pixels σε μια οθόνη, χαρακτήρες σε έναν κωδικό (password), διαδρομές για μετάβαση από ένα γεωγραφικό μέρος σε ένα άλλο... Πιο τυπικά, "τα Διακριτά Μαθηματικά ασχολούνται με τη μελέτη μαθηματικών δομών που είναι εκ φύσεως διακριτές και δεν εμπεριέχουν την έννοια της συνέχειας. Τα αντικείμενα αυτά είναι κυρίως αριθμήσιμα σύνολα (π.χ., ακέραιοι αριθμοί), γραφήματα και γλώσσες".

Υπάρχει έντονη συσχέτιση των Διακριτών Μαθηματικών με την Επιστήμη των Υπολογιστών: πράγματι, στην Επιστήμη των Υπολογιστών τα διακριτά αντικείμενα αναπαρίστανται πολύ πιο εύκολα και συνήθως οι αλγόριθμοι αφορούν στη διαχείριση διακριτών οντοτήτων (δομών δεδομένων, ακεραίων αριθμών, αριθμών πεπερασμένης ακρίβειας, κ.λ.π.). Ωστόσο, τα Διακριτά Μαθηματικά χρησιμοποιούνται στην πράξη για την επίλυση προβ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Διακριτά Μαθηματικά: Εισαγωγή

Διακριτά Μαθηματικά: Παρουσίαση βασικών εννοιών από λογική, αποδείξεις, σύνολα, συναρτήσεις

Διακριτά Μαθηματικά: Παρουσίαση ιδέας και εφαρμογών αρχής Περιστεριώνα

Διακριτά Μαθηματικά: Απαρίθμηση - Μεταθέσεις και Συνδυασμοί

Διακριτά Μαθηματικά: Απαρίθμηση - Διωνυμικοί συντελεστές

Διακριτά Μαθηματικά: Απαρίθμηση - Γενικευμένες Μεταθέσεις και Συνδυασμοί

Διακριτά Μαθηματικά: Προχωρημένες μέθοδοι απαρίθμησης - Εγκλεισμός/Αποκλεισμός

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5449
Αρ. Προβολών :  15663