Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής (NURS113)Νικόλαος Μπακάλης
.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ) (NURS130)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (NURS122)Σεφερίνα Μαυρουδή
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ (NURS129)Χαράλαμπος Τζούπης
.
Γεροντολογική Νοσηλευτική (NURS105)Νίκος Στεφανόπουλος
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (NURS112)Νικόλαος Μπακάλης
.
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη (NURS110)Νικόλαος Μπακάλης
.
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη - Εργαστήριο (NUR_101)Ηγουμενίδης Μιχάλης, Μιχαλοπούλου Έλενα, Τσάμης Κωνσταντίνος
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (NURS108)Παναγιώτης Κιέκκας
.
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ) (NURS107)Παναγιώτης Κιέκκας
.
Κλινική Φαραμκολογία (NURS128)Γεώργιος Λαγουμιντζής
Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (NURS101)Νίκος Στεφανόπουλος
Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (NURS103)Νίκος Στεφανόπουλος
Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας (NURS111)Νικόλαος Μπακάλης
.
Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας - Εργαστήριο (NURS124)Σεφερίνα Μαυρουδή
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (NURS106)Παναγιώτης Κιέκκας
.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (NURS132)Παναγιώτης Κιέκκας
.
Ογκολογική Νοσηλευτική (3611)Άγγελος Δήμας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (NURS131)Παναγιώτης Κιέκκας
.
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (NURS109)Παναγιώτης Κιέκκας
.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (NURS133)Σεφερίνα Μαυρουδή
Πρώτες Βοήθειες (NURS104)Νίκος Στεφανόπουλος
Φυσιολογία Ι (NUR_103)Άγγελος Δήμας