Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγγλική Ορολογία (Β εξάμηνο) (NUR_206)Δρ Μπακάλης Νίκος, Δρ Μιχαλοπούλου Έλενα
Αγωγή της Υγείας (NURS213)Νίκος Στεφανόπουλος
ΑΝΑΤΟΜΙΑ 2020-21 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ
Ανατομία ΙΙ_2021 (NUR_202)Βασιλική Μαρία Τσοπόκη
Ασφάλεια και Ποιότητα στην Υγεία_2021 (NUR_407)Βασιλική Μαρία Τσοπόκη
Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής (NURS 201)Νικόλαος Μπακάλης
Βιοηθική (NURS135)Μιχάλης Ηγουμενίδης
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (NUR_104)Θεόδωρος Χριστόπουλος
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (NURS122)Σεφερίνα Μαυρουδή
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ (NUR_105)Θεόδωρος Χριστόπουλος
Γεροντολογική Νοσηλευτική (NURS105)Νίκος Στεφανόπουλος
Δεοντολογία - Νομοθεσία (NURS137)Μιχάλης Ηγουμενίδης
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (NURS142)Δρ.Αναστάσιος Τζεναλής
Διαπολιτισμική Νοσηλευτική (NURS136)Μιχάλης Ηγουμενίδης
Διατροφή - Διαιτολογία  (NUR _ 503) Δρ. Ελένη Ν. Αλμπάνη
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (NURS 3603)Νικόλαος Μπακάλης
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη (NURS 101)Νικόλαος Μπακάλης
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη - Α Εξάμηνο - Ομάδα 8 (NURS239)Μιχάλης Ηγουμενίδης
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη - Εργαστήριο Α εξαμήνου  (NUR_101)Δρ Μιχαλοπούλου Έλενα
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (NURS108)Παναγιώτης Κιέκκας
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ) (NURS107)Παναγιώτης Κιέκκας
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές Σχέσεις (NURS233)Δρ Αντιγόνη Μιχαλοπούλου
Εργαστήριο - Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής - Β εξαμήνου (NURS249)Δρ. Έλενα Μιχαλοπούλου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣ Ι (NURS115)Δρ.Αναστάσιος Τζεναλής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣ ΙΙ (NURS250)Δρ. Αναστάσιος Τζεναλής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣ ΙΙ Ομάδες Γ & ΣΤ (NURS250)Κωνσταντίνος Τσάμης
Εργαστήριο Παθολογικής Νοσηλευτικής I (NURS247)Παρασκευή Γεωργούση
Εργαστήριο Παιδιατρική - Μαιευτική Νοσηλευτική . (NUR _501)Δρ. Ελένη Ν. Αλμπάνη, Λαμπρινή Μπέχλου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣ Ι (NURS116)Δρ.Αναστάσιος Τζεναλής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣ ΙΙ (NURS251)Δρ. Αναστάσιος Τζεναλής
Εργαστήριο Χειρουργικής Νοσηλευτικής ΙΙ (NURS149)Παρασκευή Γεωργούση
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (NURS114)Δρ. Αναστάσιος Τζεναλής
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (NURS143)Δρ.Αναστάσιος Τζεναλής
ΘΕΩΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (NURS123)Δρ. Αναστάσιος Τζεναλής
ΘΕΩΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (NURS141)Δρ.Αναστάσιος Τζεναλής
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22-ΤΖΕΝΑΛΗΣ (NURS231)Αναστάσιος Τζεναλής
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21 ΑΝΝΑ ΒΗΧΑ (NURS272)ΑΝΝΑ ΒΗΧΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21-ΤΖΕΝΑΛΗΣ (NURS252)Αναστάσιος Τζεναλής
Κλινική Άσκηση 5ο Εξαμήνου , Παιδιατρική - Μαιευτική Νοσηλευτική ,2021- 2022. (NUR_ 501)Δρ. Ελένη Ν. Αλμπάνη, Λαμπρινή Μπέχλου
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (NUR_205)Θεόδωρος Χριστόπουλος
Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (NURS101)Νίκος Στεφανόπουλος
Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (NURS103)Νίκος Στεφανόπουλος
Κοινωνιολογία της υγείας (NURS190)Νίκος Παπαχριστόπουλος
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2020-21 (NURS236)ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ
Μέθοδοι Διδασκαλίας (NURS134)Μιχάλης Ηγουμενίδης
Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας (NURS 3505)Νικόλαος Μπακάλης
Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας - Εργαστήριο (NURS124)Σεφερίνα Μαυρουδή
Μεταμόσχευση Οργάνων Ε' εξάμηνο (επιλογής) (NUR_707)Δρ. Ελένη Μιχαλοπούλου. Δρ Νίκος Μπακάλης
Νοσηλευτικές Θεωρίες. (NUR _108)Δρ. Ελένη Ν. Αλμπάνη
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘ (3612)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (NURS106)Παναγιώτης Κιέκκας
Νοσηλευτική Μητρότητας. (NUR _ 607)Δρ. Ελένη Ν. Αλμπάνη
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (NURS132)Παναγιώτης Κιέκκας
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (NURS271)Παναγιώτης Κιέκκας
Ογκολογική Νοσηλευτική (3611)Άγγελος Δήμας
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (NURS246)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ_ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (NURS267)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (NURS131)Παναγιώτης Κιέκκας
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ
Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ - Εργαστήριο (NURS254)Δρ Αντιγόνη Μιχαλοπούλου
Παιδιατρική (3502)Νικόλαος Μπακάλης - Γκέντζη Δέσποινα
Παιδιατρική - Μαιευτική Νοσηλευτική, Θεωρία. (NUR_ 501)Δρ. Ελένη Ν. Αλμπάνη
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (NURS109)Παναγιώτης Κιέκκας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (NURS133)Σεφερίνα Μαυρουδή
Πρακτική άσκηση Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 . (NURS277)Ελένη Ν. Αλμπάνη
Πρώτες Βοήθειες (NURS104)Νίκος Στεφανόπουλος
Πτυχιακές Εργασίες 2021 (NURS258)Μιχάλης Ηγουμενίδης
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-Δρ.Τζεναλής Α (NURS261)Αναστάσιος Τζεναλής
Πτυχιακές Στεφανόπουλος Εαρινό 2020 - 21 (NURS273)Νίκος Στεφανόπουλος
Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας (NURS140)Νίκος Στεφανόπουλος
Υγιεινή - Επιδημιολογία (NURS167)Νίκος Στεφανόπουλος
Φυσιολογία Ι (NUR_103)Άγγελος Δήμας
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (NURS245)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (NURS274)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (NUR203)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Χαρτοφυλάκιο Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη - Εργαστήριο Α... Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη - Εργαστήριο Α εξαμήνου (NUR_101) (NUR 101)Κωνσταντίνος Τσάμης
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (NURS150)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (NURS266)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος
Χειρουργική Νοσηλευτική Ι - Εργαστήριο (NURS243)Δρ Αντιγόνη Μιχαλοπούλου
Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ - Εργαστήριο (NURS253)Δρ Αντιγόνη Μιχαλοπούλου
Χειρουργική Παθολογική Νοσηλευτική I ( Εργαστήριο ) Ομάδες ΣΤ΄ & Ζ΄ (NURS244)Κωνσταντίνος Τσάμης
Ψυχιατρική (NURS154)Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος
Ψυχολογία της υγείας (NURS191)Νίκος Παπαχριστόπουλος