ΒΙΟΛΟΓΙΑ (NUR_104)

Θεόδωρος Χριστόπουλος

Περιγραφή

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΔΕΙΣ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ

Ημερολόγιο