Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΙΑΤΡΟΦΗ (NURS119)Ελένη Αλμπάνη
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Ι (NURS115)Δρ.Αναστάσιος Τζεναλής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (NURS120)Ελένη Αλμπάνη
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ι (NURS116)Δρ.Αναστάσιος Τζεναλής
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (NURS114)Δρ. Αναστάσιος Τζεναλής
ΘΕΩΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (NURS123)Δρ. Αναστάσιος Τζεναλής
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ (NURS121)Ελένη Αλμπάνη