ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (NURS131)

Παναγιώτης Κιέκκας

Περιγραφή

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις αρχές και βασικές έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης, εστιάζοντας στην εφαρμογή αυτών στις Υπηρεσίες Υγείας και στην ανάλυση των αντίστοιχων ιδιαιτεροτήτων, καθώς και στην επίδραση των οικονομικών μεγεθών στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις