ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ (NUR_105)

Θεόδωρος Χριστόπουλος

Περιγραφή

ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ, ΒΑΣΙΚΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΝΤΡΟΠΙΑ - ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

Ημερολόγιο