ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

Παναγιώτης Κιέκκας

Περιγραφή

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες θεωρητικές και κλινικές γνώσεις σχετικά με την ακριβή εκτίμηση, τη θέσπιση προτεραιοτήτων, την έγκαιρη εφαρμογή θεραπευτικών παρεμβάσεων και τη συνεχή επαναξιολόγηση των ασθενών με επείγουσες και κρίσιμες για τη ζωή τους παθήσεις, διαταραχές και τραυματισμούς.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις