ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (NUR_205)

Θεόδωρος Χριστόπουλος

Περιγραφή

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΟΔΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ.

Ημερολόγιο