ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Παναγιώτης Κιέκκας

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση θεωρητικών και κλινικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την ακριβή εκτίμηση, τον σωστό σχεδιασμό και την παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας στο βαρέως πάσχοντα ασθενή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στη Μονάδα Εμφραγμάτων. Αναλυτικότερα, ασχολείται με τις Μ.Ε.Θ. ως προς τη φιλοσοφία, το σχεδιασμό και τη νοσηλευτική οργάνωσή τους, με την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στους ασθενείς, με την αναγνώριση διαταραχών από βάσει των πληροφοριών της διαρκούς αιμοδυναμικής και αναπνευστικής παρακολούθησης των ασθενών, και με το σχέδιο αποκατάστασης αυτών ως την αποχώρησή τους από τη Μονάδα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις