Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
BIOXHMEIA 1 (PHA1636)Κωνσταντίνος Πουλάς, Γεώργιος Σπυρούλιας, Φωτεινή Λάμαρη
BIOXHMEIA II (PHA1649)Κωνσταντίνος Πουλάς, Γεώργιος Σπυρούλιας, Φωτεινή Λάμαρη
EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ του Mαθήματος ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PHA-C12-NEW (PHA-C12-NEW)Γεωργία Σωτηροπούλου, Γεωργία Ζήση, Αναστασία Πυριόχου
KΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (PHA-A14-NEW)Αναστασία Πυριόχου, Γεώργιος Πατρινός, Γεωργία Σωτηροπούλου
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ I (PHA1653)Θεώνη Καβουρά
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ III (PHA1648)Θεώνη Καβουρά
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ IV (PHA1665)Θεώνη Καβουρά
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (PHA1630)Θεώνη Καβουρά
Αναλυτική Χημεία [PHA-A21-NEW] (PHA1635)Μάθημα: Φωτεινή Λάμαρη, Γιώργος Πάϊρας
ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (PHA1668)Γεώργιος Σπυρούλιας
Βιοηθική και Αρχές Νομοθεσίας (PHA-YE-511)Γρηγόρης Σιβολαπένκο, Γιώργος Πάϊρας, Γεώργιος Πατρινός, Σοφία Χατζηαντωνίου
Βιοηθική και Αρχές Νομοθεσίας - PHA-Β21-NEW (PHA-Β21-NEW)Γ. Σιβολαπένκο (Συντονιστής), Γ. Πάϊρας , Γ. Πατρινός, Σ.-Μ. Χατζηαντωνίου
Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική (PHA2035)Γρηγόριος Σιβολαπένκο
Βοτανική (PHA1606)Δημήτριος Τζανουδάκης, Γρηγόριος Ιατρού
Βοτανική (PHA1625)Δημήτριος Χριστοδουλάκης
Γενική και Ανόργανη Χημεία (PHA_A11_NEW)Βασιλική Μαγκαφά, Γεωργία Ζήση
Διπλωματική 2020-21 - Σ. Αντιμησιαρη (PHA2111)Σοφία Αντιμησιάρη
ΕΓΓΡΑΦΗ_Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής_2013 (PHA1702)Γεώργιος Πατρινός, Μαριάνθη Γεωργίτση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (PHA1868)Γεώργιος Πάνος
Εισαγωγή στην Παθολογία και Επείγουσα Ιατρική  (PHA1639)Κωνσταντίνος Χρυσανθόπουλος
Εισαγωγή στην Παθολογία-Επείγουσα Ιατρική (PHA Y 429)Δημητριος Βελισσαρης
Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες (PHA-12-NEW)Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Γεώργιος Πάιρας, Παύλος Κλεπετσάνης, Σοφία Χατζηαντωνίου
Εξέταση Βοτανικής την περίοδο του Ιουνίου 2020 (PHA2097)Φωτεινή Λάμαρη, Μαρία Πανίτσα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 2020-21 (υπό συνθήκες COVID-19) (PHA2106)Κωνσταντίνος Πουλάς, Αναστασία Πυριόχου
Εργαστήριο "Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες" 2020-2021 (PHA-12-NEW)Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Αναστασία Πυριόχου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ" (PHA1754)Γεώργιος Πατρινός, Θεοδώρα Κατσίλα, Αναστασία Πυριόχου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ" (PHA2036)Γεώργιος Πατρινός, Αναστασία Πυριόχου
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας [PHA-A21-NEW] 2019-2020 (PHA1849)Γεώργιος Πάϊρας, Φωτεινή Λάμαρη, Γεώργιος Σπυρούλιας, Βασιλική Μαγκαφά, Γεωργία Ζήση
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ [PΗΑ-Υ-215] (PHA1947)Γεώργιος Πάιρας
Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Ι (PHA1864)Σοφία Χατζηαντωνίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ (PHA2001)Σοφία Αντιμησιάρη - Σοφία -Μαρία Χατζηαντωνίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ Ι [PHA_C23_NEW]_2019-2020 (PHA1920)Βασιλική Μαγκαφά, Φωτεινή Λάμαρη, Γεωργία Ζήση
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΙΙ [PHA_D13_NEW]_2020-2021 (PHA1899)Φωτεινή Λάμαρη, Βασιλική Μαγκαφά, Γεωργία Ζήση
Εργαστήριο Φαρμακολογίας Ι - 5ο Εξάμηνο (PHA1791)Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Αναστασία Πυριόχου, Σταύρος Τοπούζης (συντονιστής)
Εργαστήριο Φασματοσκοπίας - Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 (PHA2108)Μαλβίνα Όρκουλα
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (PHA-A13-NEW)Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου-Καρατζόγλου, Βιολέττα Πιπερίγκου
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ [PHA-Y-121] (PHA1946)Γεώργιος Πάιρας, Φωτεινή Λάμαρη
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (PHA2017)Γρηγόριος Σιβολαπένκο
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ( PHA-Α14-ΝΕW )Γεωργία Σωτηροπούλου
Κυτταρική Βιολογία (PHA1619)Γεώργιος Πατρινός
Μοριακή Βιολογία - Γενετική (PHA1618)Γεώργιος Πατρινός
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (PHA1634)Γεωργία Σωτηροπούλου
Μοριακή Γενετική και Φαρμακογονιδιωματική (PHA1973)Γεώργιος Πατρινός
Μοριακή Φαρμακολογία (PHA D23 NEW)Ευαγγελία Παπαδημητρίου
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (PHA2042)ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (PHA2087)ΦΩΤΕΙΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Οργανική Χημεία (PHA1659)Πλάτων Μαγκριώτης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (PHA1612)Παύλος Κλεπετσάνης, Γεώργιος Σπυρούλιας
Ραδιοφαρμακευτική (PHA1670)Σοφία Αντιμησιάρη, Κ. Αυγουστάκης, Π. Κλεπετσανης
Συνθετική Οργανική Χημεία  (PHA-B12-NEW, PHAY211)Σ. Νικολαρόπουλος, Ε. Φουστέρης
Τεχνικές Διαχωρισμού & Ηλεκτροαναλυτικές Μέθοδοι - Ενόργανη Ανάλυση Ι (Μάθημα και Εργαστήριο) (PHA1610)Μαλβίνα Όρκουλα, Χρίστος Κοντογιάννης
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (PHA1699)Σταύρος Τοπούζης
Υλικό Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Ι ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ (PHA2089)Κωνσταντίνος Αυγουστάκης
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (PHA1691)Κωνσταντίνος Πουλάς, Γρηγόριος Σιβολαπένκο
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (PHA-C12-NEW και PH)Γεωργία Σωτηροπούλου
Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία (PHA1688)Γεώργιος Πατρινός
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (PHA1641)Κωνσταντίνος Πουλάς
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΑΝOΣΟΛΟΓΙΑ (PHA1974)Κωνσταντίνος Πουλάς, Γρηγόριος Σιβολαπένκο
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ( PHA-Y-512)Σοφία Αντιμησιάρη, Σ. Νικολαρόπουλος, Γ. Πάϊρας, Σ. Τοπούζης
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (PHA1667)Σοφία Αντιμησιάρη, Κωνσταντίνος Αυγουστάκης, Σοφία Χατζηαντωνίου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι -Σ.ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ (PHA2083)Σοφία Αντιμησιάρη
Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ (PHA1651)Σοφία Αντιμησιάρη, Κωνσταντίνος Αυγουστάκης και Σοφία-Μαρία Χατζηαντωνίου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (PHA-Y-522)Σοφία Αντιμησιάρη, Σωτήριος Νικολαρόπουλος, Γεώργιος Πάϊρας, Σταύρος Τοπούζης
Φαρμακευτική Χημεία 1 (PHA1637)Σωτήρης Νικολαρόπουλος, Εμμανουήλ Φουστέρης
Φαρμακευτική Χημεία IV  (PHA-Y-413)Γιώργος Πάϊρας
Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ [PHA-Y-311] (PHA1903)Σωτήρης Νικολαρόπουλος [Συντονιστής], Γιώργος Πάϊρας
Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ (PHA-Y-322)Πλάτων Μαγκριώτης
Φαρμακογνωσία Ι (PHA_C23_NEW)Φωτεινή Λάμαρη, Βασιλική Μαγκαφά
Φαρμακογνωσία ΙΙ (PHA_D13_NEW)Βασιλική Μαγκαφά, Φωτεινή Λάμαρη
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι (PHA1689)Σταύρος Τοπούζης, Ευαγγελία Παπαδημητρίου
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (PHA C24 NEW)Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Σταύρος Τοπούζης
ΦΑΡΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (PHA-Ε14-NEW (&YE-525)Κωνσταντίνος Βασιλείου
Φαρμακοχημεία Ι (PHA C25 NEW)Εμμανουήλ Φουστέρης
Φαρμακοχημεία ΙΙ (PHA-D14-NEW)Σωτήρης Νικολαρόπουλος, Γεώργιος Πάιρας
Φαρμακοχημεία ΙΙΙ (PHA-D25-NEW)Πλάτων Μαγκριώτης, Γεώργιος Πάϊρας
Φασματοσκοπία - Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (Μάθημα και Εργαστήριο) (PHA1614)Μαλβίνα Όρκουλα, Χρίστος Κοντογιάννης, Γεώργιος Σπυρούλιας
Φασματοσκοπία - Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 (PHA2109)Μαλβίνα Όρκουλα
Φυσική (PHA1628)Γεώργιος Παναγιωτάκης, Ελένη Κωσταρίδου, Γεώργιος Καγκάδης, Γεώργιος Σακελλαρόπουλος
ΦΥΣΙΚΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (PHA1615)Παύλος Κλεπετσάνης
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (PHA1611)Παύλος Κλεπετσάνης, Χρίστος Κοντογιάννης, Μαλβίνα Όρκουλα
Φυσιολογία Ι ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - Τμήμα Φαρμακευτικής (PHA1608)Γεωργία Βουκελάτου (συντονιστής: Στ. Τοπούζης)
Φυσιολογία ΙΙ νέου προγράμματος - Τμήμα Φαρμακευτικής (PHA1609)Διδάσκοντες: Η. Κούβελας, Α. Μητσάκου (συντονιστής: Στ. Τοπούζης)
Χημεία και Τεχνολογία Καλλυντικών 32 ΥΕ 515 (PHA1734)Κωνσταντίνος Αυγουστάκης, Σοφία Χατζηαντωνίου
Χημεία Φυσικών Προϊόντων (PHA_C15_NEW)Βασιλική Μαγκαφά, Φωτεινή Λάμαρη