ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ - Φαρμακευτικής Τεχνολογίας [ΙΙ]

Σοφία Αντιμησιάρη, Κωνσταντίνος Αυγουστάκης και Σοφία-Μαρία Χατζηαντωνίου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό γίνεται εκπαίδευση σε προπτυχιακό επίπεδο των φοιτητών Φαρμακευτικής με σκοπό να αποκτήσουν τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις στο αντικείμενο της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας.

Αυτό αφορά στην ανάπτυξη (σχεδιασμό, Παρασκευή σε μικρή και μεγάλη κλίμακα και Αποτίμηση [in vitro και in vivo]) φαρμακοτεχνικών μορφών για χορήγηση φαρμάκων. Οι μορφές πρέπει να διασφαλίζουν τα παρακάτω:

α.       Τη φυσικοχημική σταθερότητα των συστατικών τους και κυρίως του δραστικού συστατικού για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

β.      Την κάλυψη τυχόν δυσάρεστης οσμής ή/και γεύσης του δραστικού συστατικού, και γενικά να είναι οι μορφές εύληπτες από τους ασθενείς ώστε να εξασφαλίζετε η -όσο το δυνατόν- καλλίτερη συμμόρφωση (compliance) στο θεραπευτικό πρωτόκολλο.

γ.       Τη ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  τους δραστικού συστατικού.

Επιπρόσθετα δίνονται στοιχεία σχετικά με τις καλές πρακτικές παρασκευής και συσκευασίας, καθώς και τις απαιτούμενες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τόσο

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού
Περιεχόμενο μαθήματος και Μαθησιακοί Στόχοι Αναλυτικά
Βιβλιογραφία

Modern pharmaceutics / edited by Gilbert S. Banker, Christopher T. Rhodes, 4th edition, New York :Marcel Dekker Inc., 2002

Pharmaceutical dosage forms : tablets / edited by Herbert A. Lieberman, Leon Lachman, Joseph B. Schwartz, 2nd edition,Marcel Dekker: New York. 1989

Aulton, M. E., (Ed.). Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design. Churchill Livingstone, U.K., 2001

Lachman, L et al., (Eds.). The Theory and Practice of Industrial Pharmacy. Lea and Febiger, Philadelphia, 1986

Martin, A., (Ed.). Physical Pharmacy. Fourth Edition. Lea and Febiger, Philadelphia, London, 1993

Διδάσκοντες

Σ. Αντιμησιάρη (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ) ,  Κ. Αυγουστάκης και Σ. Χατζηαντωνίου

Ενότητες

ιδιότητες, μέθοδοι παραγωγής και δοκιμασίες (μεθόδων ελέγχου της ποιότητας) των καψακίων σκληρής και μαλακής ζελατίνης.

χαρακτηριστικά και ιδιότητες των φαρμακευτικών κόνεων και των κόκκων, και τρόποι παρασκευής τους.

εφαρμογές της μικροενκαψακίωσης φαρμάκων και μέθοδοι παραγωγής μικροκαψακίων.

μέθοδοι παραγωγής των διαφόρων τύπων δισκίων και των χρησιμοποιούμενων στην παραγωγή των δισκίων βοηθητικών ουσιών (εκδόχων).

Επισκόπηση της οδού χορήγησης φαρμάκων μέσω του αναπνευστικού συστήματος, των διαφόρων τύπων φαρμακευτικών αερολυμάτων, των χαρακτηριστικών τους και των μεθόδων παραγωγής τους.

Περιλαμβάνονται ερωτήσεις κατανόησης και αυτοαξιολόγησης για την ύλη που διδάσκεται από τον κ. Αυγουστάκη για το μάθημα της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΙΙ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  9751
Αρ. Προβολών :  52784

Ημερολόγιο