ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Παύλος Κλεπετσάνης, Γεώργιος Σπυρούλιας

Περιγραφή
 • Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των υπολογιστών.
 • Δομή και λειτουργία του υπολογιστή.
 • Λογισμικό συστήματος υπολογιστών.
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Φύλλα Εργασίας
 • Επεξεργαστές Κειμένων
 • Λογισμικό Φαρμακευτικών Εφαρμογών

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής

Εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή. Εκμάθηση βασικών λειτουργιών των Windows, εγγραφή κειμένων, επεξεργασία λογιστικού φύλλου. Επικοινωνία μέσω του διαδικτύου, εντοπισμός και αποθήκευση πληροφοριών.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Δεδομένα και Πληροφορίες
 • Η έννοια του Συστήματος
 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
 • Πληροφοριακά συστήματα Νοσοκομείων
  Υποσυστήματα ΠΣΝ
 • Αρχιτεκονική των ΠΣΝ
 • Ολοκλήρωση των ΠΣΝ
 • Τηλεϊατρική
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών συστημάτων
 • Εισαγωγή στις έννοιες απλού φάκελου ασθενή και ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενή.
 • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενή
 • Στόχοι μιας βάσης δεδομένων ΠΣΥ ? Σχεσιακές βάσεις δεδομένων.
 • Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων
 • Σχεσιακές βάσεις δεδομένων
 • Διαχειριστής Βάσης Δεδομένων
 • Ιστορική Αναδρομή
 • Το σύστημα ταξινόμησης ICD-10
 • Κωδικοποίηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατά ICPC-2
 • Κωδικοποίηση Ιατρικού Υλικοτεχνικού εξοπλισμού (GMDN) και Κωδικοποιήσεις Αντιδραστηρίων (EDMA)
 • Εθνικό σύστημα κωδικοποίησης Ιατρικών Πράξεων
 • Άλλα συστήματα κωδικοποίησης
  SNOMED CT
  MESH
 • Ιστορική Αναδρομή
 • Κατηγορίες Δικτύων
  Τοπικό δίκτυο
  Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN)
  Ιδιωτικά δίκτυα
  Δημόσια δίκτυα
 • Τοπολογίες Δικτύων
  Τοπολογία αστέρα, διαύλου, δακτυλίου, δακτυλίου, δέντρου, πλέγματος.
 • Πλεονεκτήματα χρήσης Δικτύων
 • Εισαγωγή
 • Ψηφιακή Επεξεργασία σημάτων
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Εισαγωγή στο EXCEL 2010
 • Κατασκευή γραφικών παραστάσεων από πειραματικά δεδομένα
 • Εισαγωγή στο EXCEL 2010
 • Κατασκευή γραφικών παραστάσεων από πειραματικά δεδομένα
 • Εισαγωγή στο EXCEL 2010
 • Κατασκευή γραφικών παραστάσεων από πειραματικά δεδομένα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο