Φασματοσκοπία - Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (Μάθημα και Εργαστήριο)

Μαλβίνα Όρκουλα, Χρίστος Κοντογιάννης, Γεώργιος Σπυρούλιας

Περιγραφή

Εισαγωγή στις φασματοσκοπικές τεχνικές αναλύσεως:

? Φασματοφωτομετρία υπεριώδους-ορατού ? Φασματοφωτομετρία υπερύθρου και φασματοσκοπία Raman ? Μοριακή φθορισμομετρία ? Φλογοφασματοφωτομετρία και φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης ? Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού ? Φασματομετρία Mάζας: Μέθοδοι Ιονισμού, Ερμηνεία Φασμάτων Μάζας, Τρόποι Σύνδεσης με Μεθόδους Χρωματογραφίας, Ανιχνευτές. Παραδείγματα Ανάλυσης Φαρμακευτικών Ουσιών ? Περίθλαση ακτίνων Χ

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Η Στοιχειακή Φασματοσκοπία χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των στοιχείων που περιέχονται σε δείγματα διαφόρων ουσιών και για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσής τους.Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι στοιχειακών τεχνικών:1)οπτική φασματομετρία, 2)φασματομετρία μαζών και 3)φασματομετρία ακτίνων Χ.

Η Μοριακή Φασματοσκοπία μελετά την αλληλεπίδραση των μορίων με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Από τη μελέτη αυτή μπορούμε να εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα γύρω από την δομή και τις ιδιότητες των μορίων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  8065
Αρ. Προβολών :  40429

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις