Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
2019-2020 Πρακτική Άσκηση (AL462)Γεώργιος Τσιάτας
2019-2020 Προγραμματισμός με Python (Θεωρία-Εργαστήριο) (IC101)Σωτήριος Κωτσιαντής - Γεώργιος Τσιάτας
Αγγλική Γλώσσα - Ακαδημαϊκά Αγγλικά για Μαθηματικούς (MATH912)Αικατερίνη Σπηλιοπούλου
Άλγεβρα Ι (MATH1100)Νικόλαος Τσιρίβας
ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (PM434)Παναγής Καραζέρης
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (MATH914)Δημήτριος Γεωργίου
Αναλυτική Γεωμετρία (MATHDEP204)Σοφία Ζαφειρίδου
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με C++ (MAT_IC232)Όμηρος Ράγγος
Ανώτερα Μαθηματικά με Συστήματα Συμβολικών Υπολογισμών (ΣΣΥ) Ακ. Έτος 2019-2020 (MATH965)Αναστάσιος Τόγκας, Γεώργιος Τσιάτας
Απειροστικός Λογισμός III (τμήμα α) (MATH1147)Νικολίτσα Χατζηγιαννακίδου
ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι (MATH942)Δημήτριος Γεωργίου
Απειροστικός Λογισμός Ι (PM103)Νικόλαος Ρόιδος
ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ (MATH920)Δημήτριος Γεωργίου
Αριθμητική Ανάλυση Ι (IC 204)Θεοδούλα Γράψα
Αριθμητική Ανάλυση Ι (TMHMA Β) (MATH1066)Παρασκευή Φίκα
Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (MATH1067)Παρασκευή Φίκα
Αριθμητική Επίλυση Υπερβατικών Εξισώσεων (MATH-IC463)Μιχαήλ Ν. Βραχάτης
Ασφαλιστικά Μαθηματικά (Εαρινό Εξάμηνο) (MAT_ST467)Βιολέττα Πιπερίγκου
ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ (MATH917)Δημήτριος Γεωργίου
Γραμμικά Μοντέλα  (MAT_ST434)Βιολέττα Πιπερίγκου
Γραμμική Άλγεβρα Ι (MATH904)Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
Γραμμική Άλγεβρα Ι (MATH954)Γεώργιος Ελευθεράκης
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (MATH941)Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
Διαφορική Γεωμετρία (MATH913)Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
Διαφορική Γεωμετρία I (2020-21) (MATH1137)Παύλος Τζερμιάς
Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ (MATH922)Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (MATH928)Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
Δομές Δεδομένων (MATH1130)Σωτήρης Κωτσιαντής
Δυναμικά Συστήματα (MATH1095)Νικόλαος Ρόιδος
Ειδικές Συναρτήσεις (MATH938)Χρυσή Κοκολογιαννάκη
Ειδική Θεωρία Σχετικότητας (ακ. έτος 2016-2017) (MATH956)Αναστάσιος Τόγκας
Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων (MATH1068)Γεώργιος Ελευθεράκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ (MATH1092)Δημήτριος Γεωργίου
Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαστημάτων (IC 464)Θεοδούλα Γράψα και η Υ.Δ. Αθανασία Παπανικολάου
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική (MATH1079)Αντώνιος Στρέκλας
Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική (MATH1080)Αντώνιος Στρέκλας
Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN (Τμήμα Α) (IC 102)Θεοδούλα Γράψα
Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με Fortran (Τμήμα Β) MAT_IC102 (MAT_IC102)Όμηρος Ράγγος
Επιστήμη Δεδομένων (MATH1138)Σωτήρης Κωτσιαντής
Επιχειρησιακή Έρευνα (MATH_ST435)Νικόλαος Τσάντας
Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης(Χειμερινό Εξάμηνο 2020) (MATH1139)Βάγια Βλάχου
Θεωρία Πιθανοτήτων Ι (ST201)Ιωάννης Δημητρίου
ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι (Ακαδ. έτος 2020-2021) (MATH1140)Ευφροσύνη Μακρή
ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΙ (MATH1102)Ευφροσύνη Μακρή
ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ (MATH915)Δημήτριος Γεωργίου
Θεωρία Συνόλων (χειμερινό εξάμηνο 2020-2021) (MATH1131)ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΡΕΤΗ
Κλασική Μηχανική 2020-2021 (ΑΜ303) (MATH972)Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου-Καρατζόγλου, Γεώργιος Τσιάτας
Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Θεωρίας Υπολογισμού (MAT_IC233)Όμηρος Ράγγος
Μαθηματική Ανάλυση (MATH1096)Γεώργιος Ελευθεράκης
Μαθηματικός Προγραμματισμός (MATH_ST332)Νικόλαος Τσάντας
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (MATH1103)Ευφροσύνη Μακρή
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (AM436)Ευάγγελος Στεφανόπουλος
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (MATH1134)Ιάκωβος-Πέτρος Βαν-Ντερ-Βέϊλε
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) (MATH951)Αναστάσιος Τόγκας
Μετασχηματισμός Fourier, κατανομές και εφαρμογές (MATH955)Αναστάσιος Τόγκας
Μη Παραμετρική Στατιστική (MATH1106)Κωνσταντίνος Πετρόπουλος
Ουρές Αναμονής (MATH963)Ιωάννης Δημητρίου
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (MATH1101)Γεώργιος Ελευθεράκης
Στατιστική Συμπερασματολογία Ι (MATH1114)Κωνσταντίνος Πετρόπουλος
Στατιστική Συμπερασματολογία Ι (ανενεργό) (MATH933)Βιολέττα Πιπερίγκου
Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ (MATH1105)Κωνσταντίνος Πετρόπουλος
Στοχαστικά Μοντέλα Επιχειρησιακών Ερευνών (MATH952)Ιωάννης Δημητρίου
Στοχαστικές Διαδικασίες (MATH944)Ιωάννης Δημητρίου
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Τμ. Β) 2018-2019 (MATH971)Αναστάσιος Τόγκας
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι (MATH940)Χρυσή Κοκολογιαννάκη
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι (Τμήμα Α, Βαν ντερ Βέιλε) (MATH1133)Ιάκωβος-Πέτρος Βαν-Ντερ-Βέϊλε
Τανυστική Ανάλυση και Γεωμετρία (MATH927)Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
Τανυστική Ανάλυση και Γεωμετρία (MATH1148)Νικολίτσα Χατζηγιαννακίδου
Τμήμα β' : Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (PM106 2020-2021)  (PM106 )Βασίλειος Παπαγεωργίου