Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού
  • 5991
  •   -  Open Courses1382
  •   -  Registration required3667
  •   -  Closed courses942
  • 44561
  •   -  Insegnanti1380
  •   -  Studenti42982
  •   -  Utente Ospite199