Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 3524
  •   -  Open Courses1533
  •   -  Registration required1497
  •   -  Closed courses494
  • 65920
  •   -  Insegnanti1287
  •   -  Studenti64423
  •   -  Utente Ospite210