Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 4596
  •   -  Open Courses1462
  •   -  Registration required2354
  •   -  Closed courses780
  • 71613
  •   -  Insegnanti1606
  •   -  Studenti69787
  •   -  Utente Ospite220