Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 3222
  •   -  Open Courses1477
  •   -  Registration required1324
  •   -  Closed courses421
  • 60254
  •   -  Insegnanti1169
  •   -  Studenti58886
  •   -  Utente Ospite199