Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 3799
  •   -  Open Courses1546
  •   -  Registration required1707
  •   -  Closed courses546
  • 70109
  •   -  Insegnanti1373
  •   -  Studenti68523
  •   -  Utente Ospite213