Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 5028
  •   -  Open Courses1387
  •   -  Registration required2755
  •   -  Closed courses886
  • 73577
  •   -  Insegnanti1644
  •   -  Studenti71681
  •   -  Utente Ospite252