Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 4924
  •   -  Open Courses1363
  •   -  Registration required2720
  •   -  Closed courses841
  • 75122
  •   -  Insegnanti1683
  •   -  Studenti73189
  •   -  Utente Ospite250