Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 4268
  •   -  Open Courses1470
  •   -  Registration required2128
  •   -  Closed courses670
  • 71018
  •   -  Insegnanti1535
  •   -  Studenti69272
  •   -  Utente Ospite211