Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 5510
  •   -  Open Courses1372
  •   -  Registration required3227
  •   -  Closed courses911
  • 51283
  •   -  Insegnanti1448
  •   -  Studenti49665
  •   -  Utente Ospite170