Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 5415
  •   -  Open Courses1408
  •   -  Registration required3174
  •   -  Closed courses833
  • 54168
  •   -  Insegnanti1461
  •   -  Studenti52524
  •   -  Utente Ospite183