Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 4740
  •   -  Open Courses1435
  •   -  Registration required2508
  •   -  Closed courses797
  • 75878
  •   -  Insegnanti1655
  •   -  Studenti73977
  •   -  Utente Ospite246