Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 5763
  •   -  Open Courses1371
  •   -  Registration required3441
  •   -  Closed courses951
  • 47746
  •   -  Insegnanti1443
  •   -  Studenti46129
  •   -  Utente Ospite174