Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 4660
  •   -  Open Courses1451
  •   -  Registration required2467
  •   -  Closed courses742
  • 76523
  •   -  Insegnanti1648
  •   -  Studenti74646
  •   -  Utente Ospite229