Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 3737
  •   -  Open Courses1531
  •   -  Registration required1666
  •   -  Closed courses540
  • 69393
  •   -  Insegnanti1355
  •   -  Studenti67825
  •   -  Utente Ospite213