Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 4915
  •   -  Open Courses1391
  •   -  Registration required2719
  •   -  Closed courses805
  • 84319
  •   -  Insegnanti1774
  •   -  Studenti82264
  •   -  Utente Ospite281