Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.14.1»
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού
  • 5991
  •   -  Cursos abiertos1382
  •   -  Registrarse como usuario3667
  •   -  Cursos cerrados942
  • 44560
  •   -  Formadores1379
  •   -  Aprendices42982
  •   -  Usuario invitado199