Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.14.1»
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού
  • 5763
  •   -  Cursos abiertos1373
  •   -  Registrarse como usuario3481
  •   -  Cursos cerrados909
  • 46312
  •   -  Formadores1335
  •   -  Aprendices44789
  •   -  Usuario invitado188