Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.16.1»
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού
  • 6041
  •   -  GUnet Open Courses1393
  •   -  Απαιτούν εγγραφή3692
  •   -  Κλειστά μαθήματα956
  • 44135
  •   -  Εκπαιδευτές1370
  •   -  Εκπαιδευόμενοι42566
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης199