Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.14.1»
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 5762
  •   -  GUnet Open Courses1387
  •   -  Απαιτούν εγγραφή3457
  •   -  Κλειστά μαθήματα918
  • 42782
  •   -  Εκπαιδευτές1347
  •   -  Εκπαιδευόμενοι41260
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης175