Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.14.1»
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού
  • 5910
  •   -  GUnet Open Courses1364
  •   -  Απαιτούν εγγραφή3633
  •   -  Κλειστά μαθήματα913
  • 45319
  •   -  Εκπαιδευτές1355
  •   -  Εκπαιδευόμενοι43778
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης186