Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.13»
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 5774
  •   -  GUnet Open Courses1371
  •   -  Απαιτούν εγγραφή3450
  •   -  Κλειστά μαθήματα953
  • 47650
  •   -  Εκπαιδευτές1442
  •   -  Εκπαιδευόμενοι46033
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης175