Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

About

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού
  • 6038
  •   -  GUnet Open Courses1393
  •   -  Registration required3690
  •   -  Closed courses955
  • 44266
  •   -  Teachers1370
  •   -  Students42697
  •   -  Guest User199