Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Platform Identity

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 3221
  •   -  Open Courses1477
  •   -  Registration required1323
  •   -  Closed courses421
  • 60254
  •   -  Teachers1169
  •   -  Students58886
  •   -  Guest User199