Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Platform Identity

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 3145
  •   -  Open Courses1441
  •   -  Registration required1288
  •   -  Closed courses416
  • 59654
  •   -  Teachers1167
  •   -  Students58288
  •   -  Guest User199