Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Platform Identity

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 3031
  •   -  Open Courses1421
  •   -  Registration required1235
  •   -  Closed courses375
  • 55813
  •   -  Teachers1121
  •   -  Students54504
  •   -  Guest User188