Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού
  • 5916
  •   -  Open Courses1370
  •   -  Registration required3629
  •   -  Closed courses917
  • 45424
  •   -  Enseignants1350
  •   -  étudiants43890
  •   -  Utilisateur Visiteur184