Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού
  • 6040
  •   -  Open Courses1393
  •   -  Registration required3691
  •   -  Closed courses956
  • 44134
  •   -  Enseignants1370
  •   -  étudiants42565
  •   -  Utilisateur Visiteur199