Διαδραστικές Τεχνολογίες: Συσκευές Εισόδου-Εξόδου

Γίνεται ανασκόπηση των εξελίξεων της τεχνολογίας διαδραστικών συστημάτων. Εισάγονται οι βασικές συσκευές εισόδου-εξόδου (πληκτρολόγιο, δεικτικές συσκευές, οθόνες) και περιγράφονται η χρήση ήχου και ομιλίας για αλληλεπίδραση με συστήματα.

5.Διαφάνειες.pdf

5.1 Συσκευές εισόδου: Πληκτρολόγιο
Διατάξεις πληκτρολογίων (QWERTY, DVORAK, ABCD, numeric keypads), Τύποι πληκτρολογίων (εικονικά, on-screen, πτυσσόμενα), Ταχύτητες γραφής και πληκτρολόγησης, Πληκτρολόγια ειδικών χρήσεων (μίας χειρός, χορδής)

5.1 Βιντεοδιάλεξη
5.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
5.1 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

5.2 Συσκευές εισόδου: Δεικτικές συσκευές
Δεικτικές συσκευές άμεσου ελέγχου (οθόνη αφής, γραφίδα), Δεικτικές συσκευές έμμεσου ελέγχου (ποντίκι, ιχνόσφαιρα, χειριστήριο joystick, επιφάνεια αφής), Δεικτικές συσκευές ειδικού σκοπού (τυφλοπόντικας, eye tracking, data glove)

5.2 Βιντεοδιάλεξη
5.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
5.2 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

5.3 Συσκευές εξόδου: Οθόνες
Οθόνες CRT, LCD και LED, Αντιστασιακές και χωρητικές οθόνες, Ενεργό πλέγμα (e-ink), Οθόνες Braille

5.3 Βιντεοδιάλεξη
5.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
5.3 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

5.4 Είσοδος-Έξοδος με ήχο ή ομιλία
Χρήση ήχου και ομιλίας για αλληλεπίδραση με συστήματα

5.4 Βιντεοδιάλεξη
5.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
5.4 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html