Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
2.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Οπτική αντίληψη: Από το γενικό στο επιμέρους

Έναρξη: 18-06-2019 13:44
Λήξη: 29-01-2032 20:20
12.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Εφαρμογές απτικής αλληλεπίδρασης

Έναρξη: 21-03-2017 19:42
Λήξη: 01-02-2032 16:48
12.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Διαδικασία απτικής απόδοσης

Έναρξη: 21-03-2017 19:42
Λήξη: 01-02-2032 16:46
12.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Απτικές συσκευές

Έναρξη: 21-03-2017 19:42
Λήξη: 01-02-2032 16:45
12.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αφής

Έναρξη: 21-03-2017 19:42
Λήξη: 01-02-2032 16:44
11.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Τεχνολογία προσβασιμότητας

Έναρξη: 21-03-2017 19:42
Λήξη: 01-02-2032 16:41
11.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Φυσικές διεπαφές με χρήση εκφράσεων, στάσης σώματος, εγκεφαλικών σημάτων

Έναρξη: 21-03-2017 19:41
Λήξη: 01-02-2032 16:40
11.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Τεχνολογίες αναγνώρισης χειρονομιών

Έναρξη: 21-03-2017 19:41
Λήξη: 01-02-2032 16:38
11.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Οπτικές διεπαφές και ανθρώπινες χειρονομίες

Έναρξη: 21-03-2017 19:41
Λήξη: 01-02-2032 16:37
10.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Σύνταξη έκθεσης ευχρηστίας

Έναρξη: 21-03-2017 19:41
Λήξη: 01-02-2032 16:36
10.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Διερευνητικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

Έναρξη: 21-03-2017 19:41
Λήξη: 01-02-2032 16:34
10.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Πειραματικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

Έναρξη: 21-03-2017 19:41
Λήξη: 01-02-2032 16:32
10.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Αναλυτικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

Έναρξη: 21-03-2017 19:40
Λήξη: 01-02-2032 16:31
10.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Κατηγοριοποίηση μεθόδων και δεδομένων αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

Έναρξη: 21-03-2017 19:40
Λήξη: 01-02-2032 16:28
9.6 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Υλοποίηση διαδραστικών συστημάτων: Το μοντέλο Model-View-Controller (MVC)

Έναρξη: 21-03-2017 19:40
Λήξη: 01-02-2032 16:27
9.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Συμβολισμός ενεργειών χρήστη (UAN)

Έναρξη: 21-03-2017 19:40
Λήξη: 01-02-2032 16:25
9.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Διάγραμμα καταστάσεων

Έναρξη: 21-03-2017 19:39
Λήξη: 01-02-2032 16:24
9.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση

Έναρξη: 21-03-2017 19:39
Λήξη: 01-02-2032 16:23
9.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Προδιαγραφές ευχρηστίας: Δείκτες ευχρηστίας

Έναρξη: 21-03-2017 19:39
Λήξη: 01-02-2032 16:20
9.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Προδιαγραφές ευχρηστίας: Στόχοι και παράμετροι ευχρηστίας

Έναρξη: 21-03-2017 19:39
Λήξη: 01-02-2032 16:10
8.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Οργάνωση πληροφορίας και ταξινόμηση καρτών

Έναρξη: 21-03-2017 19:39
Λήξη: 01-02-2032 16:08
8.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Δημιουργία πρωτοτύπων

Έναρξη: 21-03-2017 19:39
Λήξη: 01-02-2032 16:05
8.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Παραδείγματα συλλογών κανόνων

Έναρξη: 21-03-2017 19:39
Λήξη: 01-02-2032 16:03
8.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Εισαγωγή και επισκόπηση

Έναρξη: 21-03-2017 19:38
Λήξη: 01-02-2032 16:02
7.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Τεχνικές ανάλυσης χρηστών και εργασιών

Έναρξη: 21-03-2017 19:38
Λήξη: 01-02-2032 15:55
7.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Ανάλυση εργασιών

Έναρξη: 21-03-2017 19:38
Λήξη: 01-02-2032 15:54
7.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Ανάλυση χρηστών

Έναρξη: 21-03-2017 19:38
Λήξη: 01-02-2032 15:51
7.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Μοντέλα ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού και ανθρωποκεντρική σχεδίαση

Έναρξη: 21-03-2017 19:38
Λήξη: 01-02-2032 15:46
7.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Η έννοια της σχεδίασης (design)

Έναρξη: 21-03-2017 19:38
Λήξη: 01-02-2032 15:45
6.8 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Γλώσσες εντολών

Έναρξη: 21-03-2017 19:38
Λήξη: 01-02-2032 15:44
6.7 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Φόρμες και παράθυρα διαλόγου

Έναρξη: 21-03-2017 19:37
Λήξη: 01-02-2032 15:36
6.6 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Οργάνωση πληροφορίας, Θεωρία αναζήτησης πληροφορίας, Πληροφοριακή οσμή

Έναρξη: 21-03-2017 19:37
Λήξη: 01-02-2032 15:26
6.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Μενού

Έναρξη: 21-03-2017 19:37
Λήξη: 01-02-2032 15:17
6.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Απευθείας χειρισμός: Αρχές σχεδίασης εικονικών αναπαραστάσεων

Έναρξη: 21-03-2017 19:37
Λήξη: 01-02-2032 15:16
6.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Απευθείας χειρισμός: Βασικές αρχές σχεδιασμού

Έναρξη: 21-03-2017 19:37
Λήξη: 01-02-2032 15:04
6.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Απευθείας χειρισμός: Χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και προβληματισμοί

Έναρξη: 21-03-2017 19:36
Λήξη: 01-02-2032 15:02
6.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Στυλ αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση

Έναρξη: 21-03-2017 19:36
Λήξη: 01-02-2032 15:00
5.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Είσοδος-Έξοδος με ήχο ή ομιλία

Έναρξη: 21-03-2017 19:36
Λήξη: 01-02-2032 14:59
5.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Συσκευές εξόδου: Οθόνες

Έναρξη: 21-03-2017 19:36
Λήξη: 01-02-2032 14:57
5.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Συσκευές εισόδου: Δεικτικές συσκευές

Έναρξη: 21-03-2017 19:36
Λήξη: 01-02-2032 14:55
5.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Συσκευές εισόδου: Πληκτρολόγιο

Έναρξη: 21-03-2017 19:36
Λήξη: 01-02-2032 14:53
4.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Οργάνωση γνώσης: Νοητικά μοντέλα

Έναρξη: 21-03-2017 19:36
Λήξη: 01-02-2032 14:50
4.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Γνωσιακές θεωρίες, μοντέλα και αρχιτεκτονικές

Έναρξη: 21-03-2017 19:35
Λήξη: 01-02-2032 14:48
4.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Μοντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Παράδειγμα μοντελοποίησης εργασιών

Έναρξη: 21-03-2017 19:35
Λήξη: 01-02-2032 14:45
4.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

οντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Εισαγωγή και επισκόπηση

Έναρξη: 21-03-2017 19:35
Λήξη: 30-01-2032 16:22
3.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Το μοντέλο GOMS

Έναρξη: 21-03-2017 19:34
Λήξη: 30-01-2032 16:18
3.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το κινητήριο υποσύστημα και ο κύκλος αντίληψη-αναγνώριση-δράση

Έναρξη: 21-03-2017 19:34
Λήξη: 30-01-2032 16:16
3.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το γνωστικό υποσύστημα

Έναρξη: 21-03-2017 19:34
Λήξη: 30-01-2032 16:13
3.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το αισθητήριο υποσύστημα

Έναρξη: 21-03-2017 19:33
Λήξη: 30-01-2032 16:11
3.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Εισαγωγή και επισκόπηση

Έναρξη: 21-03-2017 19:33
Λήξη: 27-01-2032 16:09
2.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήσης: Τεχνικές υποστήριξης της εστίασης της προσοχής

Έναρξη: 21-03-2017 19:33
Λήξη: 31-12-2032 00:00
2.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Η γνωστική λειτουργία της προσοχής

Έναρξη: 21-03-2017 19:32
Λήξη: 30-01-2032 16:06
2.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Οπτική αντίληψη: Από το επιμέρους στο γενικό

Έναρξη: 21-03-2017 19:32
Λήξη: 30-01-2032 15:56
2.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Ερεθίσματα και ανθρώπινες αισθήσεις

Έναρξη: 21-03-2017 19:31
Λήξη: 26-01-2032 20:14
1.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Ευχρηστία και ανθρωποκεντρική σχεδίαση

Έναρξη: 21-03-2017 19:31
Λήξη: 29-01-2032 20:04
3.6 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Μοντέλα ερεθίσματος απόκρισης

Έναρξη: 21-03-2017 19:31
Λήξη: 31-01-2032 16:01
1.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

Έναρξη: 21-03-2017 19:29
Λήξη: 29-01-2032 19:59
1.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Η σημασία της καλής σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων

Έναρξη: 28-01-2015 17:10
Λήξη: 28-01-2032 17:10
1.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Η επιστήμη της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

Έναρξη: 28-01-2015 17:02
Λήξη: 28-01-2032 17:02