Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Χρονικός περιορισμός Επιτρεπόμενες επαναλήψεις
12.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Εφαρμογές απτικής αλληλεπίδρασης

21-03-2017 19:42 / 01-02-2032 16:48 - -
12.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Διαδικασία απτικής απόδοσης

21-03-2017 19:42 / 01-02-2032 16:46 - -
12.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Απτικές συσκευές

21-03-2017 19:42 / 01-02-2032 16:45 - -
12.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αφής

21-03-2017 19:42 / 01-02-2032 16:44 - -
11.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Τεχνολογία προσβασιμότητας

21-03-2017 19:42 / 01-02-2032 16:41 - -
11.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Φυσικές διεπαφές με χρήση εκφράσεων, στάσης σώματος, εγκεφαλικών σημάτων

21-03-2017 19:41 / 01-02-2032 16:40 - -
11.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Τεχνολογίες αναγνώρισης χειρονομιών

21-03-2017 19:41 / 01-02-2032 16:38 - -
11.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Οπτικές διεπαφές και ανθρώπινες χειρονομίες

21-03-2017 19:41 / 01-02-2032 16:37 - -
10.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Σύνταξη έκθεσης ευχρηστίας

21-03-2017 19:41 / 01-02-2032 16:36 - -
10.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Διερευνητικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

21-03-2017 19:41 / 01-02-2032 16:34 - -
10.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Πειραματικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

21-03-2017 19:41 / 01-02-2032 16:32 - -
10.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Αναλυτικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

21-03-2017 19:40 / 01-02-2032 16:31 - -
10.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Κατηγοριοποίηση μεθόδων και δεδομένων αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

21-03-2017 19:40 / 01-02-2032 16:28 - -
9.6 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Υλοποίηση διαδραστικών συστημάτων: Το μοντέλο Model-View-Controller (MVC)

21-03-2017 19:40 / 01-02-2032 16:27 - -
9.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Συμβολισμός ενεργειών χρήστη (UAN)

21-03-2017 19:40 / 01-02-2032 16:25 - -
9.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Διάγραμμα καταστάσεων

21-03-2017 19:39 / 01-02-2032 16:24 - -
9.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση

21-03-2017 19:39 / 01-02-2032 16:23 - -
9.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Προδιαγραφές ευχρηστίας: Δείκτες ευχρηστίας

21-03-2017 19:39 / 01-02-2032 16:20 - -
9.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Προδιαγραφές ευχρηστίας: Στόχοι και παράμετροι ευχρηστίας

21-03-2017 19:39 / 01-02-2032 16:10 - -
8.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Οργάνωση πληροφορίας και ταξινόμηση καρτών

21-03-2017 19:39 / 01-02-2032 16:08 - -
8.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Δημιουργία πρωτοτύπων

21-03-2017 19:39 / 01-02-2032 16:05 - -
8.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Παραδείγματα συλλογών κανόνων

21-03-2017 19:39 / 01-02-2032 16:03 - -
8.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Εισαγωγή και επισκόπηση

21-03-2017 19:38 / 01-02-2032 16:02 - -
7.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Τεχνικές ανάλυσης χρηστών και εργασιών

21-03-2017 19:38 / 01-02-2032 15:55 - -
7.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Ανάλυση εργασιών

21-03-2017 19:38 / 01-02-2032 15:54 - -
7.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Ανάλυση χρηστών

21-03-2017 19:38 / 01-02-2032 15:51 - -
7.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μοντέλα ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού και ανθρωποκεντρική σχεδίαση

21-03-2017 19:38 / 01-02-2032 15:46 - -
7.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Η έννοια της σχεδίασης (design)

21-03-2017 19:38 / 01-02-2032 15:45 - -
6.8 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Γλώσσες εντολών

21-03-2017 19:38 / 01-02-2032 15:44 - -
6.7 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Φόρμες και παράθυρα διαλόγου

21-03-2017 19:37 / 01-02-2032 15:36 - -
6.6 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Οργάνωση πληροφορίας, Θεωρία αναζήτησης πληροφορίας, Πληροφοριακή οσμή

21-03-2017 19:37 / 01-02-2032 15:26 - -
6.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Μενού

21-03-2017 19:37 / 01-02-2032 15:17 - -
6.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Απευθείας χειρισμός: Αρχές σχεδίασης εικονικών αναπαραστάσεων

21-03-2017 19:37 / 01-02-2032 15:16 - -
6.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Απευθείας χειρισμός: Βασικές αρχές σχεδιασμού

21-03-2017 19:37 / 01-02-2032 15:04 - -
6.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Απευθείας χειρισμός: Χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και προβληματισμοί

21-03-2017 19:36 / 01-02-2032 15:02 - -
6.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Στυλ αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση

21-03-2017 19:36 / 01-02-2032 15:00 - -
5.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Είσοδος-Έξοδος με ήχο ή ομιλία

21-03-2017 19:36 / 01-02-2032 14:59 - -
5.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Συσκευές εξόδου: Οθόνες

21-03-2017 19:36 / 01-02-2032 14:57 - -
5.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Συσκευές εισόδου: Δεικτικές συσκευές

21-03-2017 19:36 / 01-02-2032 14:55 - -
5.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Συσκευές εισόδου: Πληκτρολόγιο

21-03-2017 19:36 / 01-02-2032 14:53 - -
4.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Οργάνωση γνώσης: Νοητικά μοντέλα

21-03-2017 19:36 / 01-02-2032 14:50 - -
4.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Γνωσιακές θεωρίες, μοντέλα και αρχιτεκτονικές

21-03-2017 19:35 / 01-02-2032 14:48 - -
4.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μοντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Παράδειγμα μοντελοποίησης εργασιών

21-03-2017 19:35 / 01-02-2032 14:45 - -
4.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

οντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Εισαγωγή και επισκόπηση

21-03-2017 19:35 / 30-01-2032 16:22 - -
3.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Το μοντέλο GOMS

21-03-2017 19:34 / 30-01-2032 16:18 - -
3.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το κινητήριο υποσύστημα και ο κύκλος αντίληψη-αναγνώριση-δράση

21-03-2017 19:34 / 30-01-2032 16:16 - -
3.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το γνωστικό υποσύστημα

21-03-2017 19:34 / 30-01-2032 16:13 - -
3.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το αισθητήριο υποσύστημα

21-03-2017 19:33 / 30-01-2032 16:11 - -
3.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Εισαγωγή και επισκόπηση

21-03-2017 19:33 / 27-01-2032 16:09 - -
2.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήσης: Τεχνικές υποστήριξης της εστίασης της προσοχής

21-03-2017 19:33 / 31-12-2032 00:00 - -
2.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Η γνωστική λειτουργία της προσοχής

21-03-2017 19:32 / 30-01-2032 16:06 - -
2.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Οπτική αντίληψη: Από το επιμέρους στο γενικό

21-03-2017 19:32 / 30-01-2032 15:56 - -
2.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Ερεθίσματα και ανθρώπινες αισθήσεις

21-03-2017 19:31 / 26-01-2032 20:14 - -
1.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Ευχρηστία και ανθρωποκεντρική σχεδίαση

21-03-2017 19:31 / 29-01-2032 20:04 - -
3.6 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μοντέλα ερεθίσματος απόκρισης

21-03-2017 19:31 / 31-01-2032 16:01 - -
1.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

21-03-2017 19:29 / 29-01-2032 19:59 - -
2.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης  (έχει λήξει)

Οπτική αντίληψη: Από το γενικό στο επιμέρους

29-01-2015 20:20 / 29-01-2016 20:20 - -
1.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Η σημασία της καλής σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων

28-01-2015 17:10 / 28-01-2032 17:10 - -
1.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Η επιστήμη της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

28-01-2015 17:02 / 28-01-2032 17:02 - -