Επόμενη Σελίδα >>
Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Περιορισμοί
1.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Η επιστήμη της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

28-01-2015 17:02

28-01-2032 17:02

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

1.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Η σημασία της καλής σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων

28-01-2015 17:10

28-01-2032 17:10

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

1.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

21-03-2017 19:29

29-01-2032 19:59

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

1.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Ευχρηστία και ανθρωποκεντρική σχεδίαση

21-03-2017 19:31

29-01-2032 20:04

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

2.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Ερεθίσματα και ανθρώπινες αισθήσεις

21-03-2017 19:31

26-01-2032 20:14

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

2.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης  (έχει λήξει)

Οπτική αντίληψη: Από το γενικό στο επιμέρους

29-01-2015 20:20

29-01-2016 20:20

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

2.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Οπτική αντίληψη: Από το επιμέρους στο γενικό

21-03-2017 19:32

30-01-2032 15:56

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

2.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Η γνωστική λειτουργία της προσοχής

21-03-2017 19:32

30-01-2032 16:06

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

2.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήσης: Τεχνικές υποστήριξης της εστίασης της προσοχής

21-03-2017 19:33

31-12-2032 00:00

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

3.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Εισαγωγή και επισκόπηση

21-03-2017 19:33

27-01-2032 16:09

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

3.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το αισθητήριο υποσύστημα

21-03-2017 19:33

30-01-2032 16:11

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

3.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το γνωστικό υποσύστημα

21-03-2017 19:34

30-01-2032 16:13

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

3.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το κινητήριο υποσύστημα και ο κύκλος αντίληψη-αναγνώριση-δράση

21-03-2017 19:34

30-01-2032 16:16

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

3.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Το μοντέλο GOMS

21-03-2017 19:34

30-01-2032 16:18

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

3.6 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μοντέλα ερεθίσματος απόκρισης

21-03-2017 19:31

31-01-2032 16:01

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -