Δραστηριότητα 1. Αντλώντας πληροφορίες από το Διαδίκτυο, να επιλέξετε μια από τις δύο οθόνες (καθοδικού σωλήνα ή υγρών κρυστάλλων) με βάση καθένα από τα παρακάτω κριτήρια, τεκμηριώνοντας την επιλογή σας: α) φωτεινότητα χρωμάτων, β) μακροχρόνια έκθεση χειριστή, γ) χρήση για εφαρμογές πολυμέσων, δ) περιβάλλον με μειωμένο χώρο επιφάνειας γραφείου, ε) εφαρμογή που απαιτεί συχνές μετακινήσεις της συσκευής, ζ) ανάγκη μεγάλης σταθερότητας εικόνας (χαμηλό flicker), η) κόστος, θ) ανάπτυξη κιοσκιού παροχής πληροφοριών στο κοινό, Σι) απαίτηση για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.