Δραστηριότητα 1. Υποθέστε ότι πρέπει να επιλέξετε δεικτική συσκευή μεταξύ χειριστηρίου joystick, ποντικιού ή ιχνόσφαιρας trackball για ένα σύστημα CAD σχεδίασης κυκλωμάτων μεγάλης ακριβείας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής ειδικές εργασίες: α) ανάγκη συχνής μετακίνησης μεταξύ περιοχών του σχεδίου (panning) και β) εστίασης σε λεπτομέρειες του σχεδίου (zooming). Να περιγράψετε τους χειρισμούς για την πραγματοποίηση των ενεργειών αυτών με κάθε μια από τις συσκευές. Μελετήστε το πρόβλημα από την αρχή για την περίπτωση που χρειάζεται να γίνονται ταυτόχρονα οι δυο εργασίες (panning+ zooming).

Δραστηριότητα 2. Βαθμολογήστε τις δεικτικές συσκευές του πίνακα με κλίμακα -5 (ακατάλληλη) έως +5 (άριστη επιλογή).

Συσκευή

Ακρίβεια

Ταχύτητα

Ευκολία Εκμάθησης

Κινητικά Προβλήματα Χρήστη

Μικρή Επιφάνεια Γραφείου

Κόστος

Οθόνη αφής

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίδα

 

 

 

 

 

 

Πίνακας ψηφιοποίησης

 

 

 

 

 

 

Χειριστήριο Joystick

 

 

 

 

 

 

Ιχνόσφαιρα

 

 

 

 

 

 

Ποντίκι

 

 

 

 

 

 

Ποντίκι Εδάφους