Αισθητήρια αντίληψη, Προσοχή

Γίνεται μία εισαγωγή στην κατανόηση του ανθρώπου στο δίπολο άνθρωπος-μηχανή. Υπό το πρίσμα του σχεδιασμού διαδραστικών συστημάτων, παρουσιάζονται τα αισθητήρια όργανα και τα χαρακτηριστικά τους, η αισθητήρια αντίληψη, η οπτική αντίληψη και η γνωστική λειτουργία της προσοχής. Επιπρόσθετα, περιγράφονται σχετιζόμενοι κανόνες και τεχνικές για το σχεδιασμό διεπιφανειών χρήσης (π.χ. Νόμοι Gestalt), καθώς επίσης και τεχνολογία που επιτρέπει την καταγραφή των οφθαλμικών εστιάσεων (eye-tracking).

2 Διαφάνειες.pdf

2.1 Ερεθίσματα και ανθρώπινες αισθήσεις
Εισαγωγή στην κατανόηση του ανθρώπου στο δίπολο άνθρωπος-μηχανή, Ανθρώπινες ικανότητες, Αισθητήρια όργανα και χαρακτηριστικά τους, Αισθητήρια αντίληψη

2.1 Βιντεοδιάλεξη
2.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
2.1 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

2.2 Οπτική αντίληψη: Από το γενικό στο επιμέρους
Η έννοια της οπτικής αντίληψης, Στερεοσκοπικά βοηθήματα, Μονοσκοπικά βοηθήματα

2.2 Βιντεοδιάλεξη
2.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

2.3 Οπτική αντίληψη: Από το επιμέρους στο γενικό
Νόμοι Gestalt για την οργάνωση οπτικών ερεθισμάτων

2.3 Βιντεοδιάλεξη
2.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
2.3 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

2.4 Η γνωστική λειτουργία της προσοχής
Σημασία του μηχανισμού της προσοχής για το σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων, Επιλεκτική προσοχή, Φαινόμενο Stroop

2.4 Βιντεοδιάλεξη
2.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
2.4 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

2.5 Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήσης: Τεχνικές υποστήριξης της εστίασης της προσοχής
Κανόνες εστίασης προσοχής, Καταγραφή οφθαλμικών εστιάσεων (eye-tracking), Κόστος μετάβασης εστίασης προσοχής

2.5 Βιντεοδιάλεξη
2.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
2.5 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html