Δραστηριότητα 1. Να δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την εστίαση της προσοχής του χρήστη σε εφαρμογές λογισμικού που έχετε χρησιμοποιήσει α) στον προσωπικό σας υπολογιστή, και β) στο κινητό σας τηλέφωνο.

Δραστηριότητα 2. Βιβλιογραφική αναζήτηση και καταγραφή μελετών που χρησιμοποιούν eye-tracking τεχνολογίες στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης-ανθρώπου υπολογιστή. Για την αναζήτηση σας επικεντρωθείτε σε μελέτες που περιλαμβάνονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της ACM (ACM Digital Library). Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσετε σύντομα τους στόχους της κάθε μελέτης, την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα αποτελέσματα της.