Δραστηριότητα 1. Να χρονομετρήσετε την εξής διεργασία: Να περιγράψετε το χρώμα κάθε γραμμής (χρώματα μαύρο, γκρι) της λίστας Α. Στη συνέχεια να επαναλάβετε το πείραμα για τη λίστα Β. Σημειώστε τα αποτελέσματα του πειράματος. Εξηγήστε τα αποτελέσματα με βάση τη θεωρία των αυτόματων γνωσιακών διεργασιών (φαινόμενο Stroop).

Λίστα A

Λίστα B

AΦKHA

ΓKPI

BAΛΦH

MAYPO

ΦAHΦΞA

MAYPO

ΛAAΞ

ΓKPI

ΛAΦAΦ

MAYPO

Δραστηριότητα 2. Προσπαθήστε να ζωγραφίσετε 2 σχήματα ταυτόχρονα (π.χ. έναν κύκλο και ένα τετράγωνο) σε ένα φύλλο χαρτί, χρησιμοποιώντας το αριστερό και το δεξί σας χέρι. Να εξηγήσετε αυτό που παρατηρείτε ότι συμβαίνει.