Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Θέματα σε Ανάλυση και Σχεδιασμό Μεταφορών Ι (CIV1696)Γεώργιος ΣτεφανίδηςA- 
Θέματα σε Ανάλυση και Σχεδιασμό Μεταφορών ΙΙ (CIV1697)Γεώργιος ΣτεφανίδηςA- 
Θέματα σε Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (CIV1698)Γεώργιος ΣτεφανίδηςA- 
Θέματα σε Προηγμένα Συστήματα Μεταφορών (CIV1699)Γεώργιος ΣτεφανίδηςA-