Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (MECH1213)ΜΟΥΡΤΖΗΣ Δημήτρης A- 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (MECH1111) ΜΟΥΡΤΖΗΣ Δημήτρης , ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠαναγιώτηςA+ 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (MECH1112) Δημήτρης ΜΟΥΡΤΖΗΣ, Παναγιώτης ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣA+ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ (Open Course) (MECH1207) Νίκος Καρακαπιλίδης, Δημήτρης ΣαραβάνοςA-