Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (MECH1213)ΜΟΥΡΤΖΗΣ Δημήτρης A- 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ (Open Course) (MECH1207) Νίκος Καρακαπιλίδης, Δημήτρης ΣαραβάνοςA- 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι (MECH1111) ΜΟΥΡΤΖΗΣ Δημήτρης , ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠαναγιώτηςA+ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ (MECH1112) Δημήτρης ΜΟΥΡΤΖΗΣ, Παναγιώτης ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣA+