ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΜΟΥΡΤΖΗΣ Δημήτρης

Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει το φοιτητή στον Αριθμητικό Έλεγχο Εργαλειομηχανών και παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και της εφαρμογές του στη σύγχρονη βιομηχανία. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:

  • Εισαγωγή στον Αριθμητικό Έλεγχο Εργαλειομηχανών, Η ιστορία Αριθμητικού Ελέγχου (Numerical Control - NC), Ορισμός του Αριθμητικού Ελέγχου, Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Computer Numerical Control (CNC), Έννοιες και πλεονεκτήματα της χρήσης του CNC, Εφαρμογές του CNC στη Βιομηχανία.
  • Δομή μίας CNC εργαλειομηχανής, Διάφοροι τύποι συστημάτων ελέγχου, Σερβομηχανισμοί, Συστήματα βρόχων, Τεχνολογικός προγραμματισμός παραγωγής και επιλογή κοπτικών εργαλείων, Κοπτικά εργαλεία για δημιουργία οπής, Φρεζοκοπτικά, Ειδικά Inserted Cutters, Διαδικασία αλλαγής και διαχείρισης κοπτικών εργαλείων, Αυτόματη αλλαγή κοπτικών εργαλείων, Αντιστάθμιση μήκους και διαμέτρου κοπτικών εργαλείων.
  • Προγραμματισμός για CNC τόρνο και φρέζα, Τα κυριότερα μέρη ενός CNC προγράμματος, Ορισμός συντεταγμένων προγραμματισμού, Σημείο αναφοράς της εργαλ
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σύντομη περιγραφή της τεχνολογίας CNC, σύγχρονες εφαρμογές και μελλοντικές προοπτικές.

Αναλυτικές σχέσεις και τριγωνομετρικές εξισώσεις για εφαρμογές στον αριθμητικό έλεγχο εργαλειομηχανών.

Στοιχεία προγραμματισμού εργαλειομηχανών και πρακτικές εφαρμογές.

Προχωρημένα θέματα στον αριθμητικό έλεγχο εργαλειομηχανών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5597
Αρ. Προβολών :  29075