ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ (Open Course)

Νίκος Καρακαπιλίδης, Δημήτρης Σαραβάνος

Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει τις βασικές αρχές διαδικαστικού προγραμματισμού Η/Υ, κάνοντας χρήση της γλώσσας C. Η επιλογή της C βασίστηκε στην ευρεία διάδοσή της, καθώς και την ευελιξία της κατά την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη πραγματικών εφαρμογών. Μετά από μια σύντομη επισκόπηση της γλώσσας, δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αρθρωτών (modular) προγραμμάτων, τους τύπους δεδομένων, τις δομές ελέγχου ροής προγράμματος, τις συναρτήσεις, και τη διαχείριση αρχείων. Επίσης, το μάθημα καταπιάνεται με βασικά θέματα αλγορίθμων και δομών δεδομένων, ενώ γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στη φιλοσοφία του αντικειμενοστραφούς (object-oriented) προγραμματισμού.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Γίνεται μια εισαγωγή στις αρχές του προγραμματισμού και δίνονται οι στοιχειώδεις γνώσεις για τη συγγραφή προγραμμάτων σε γλώσσα C.

Διδάσκονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις για τη συγγραφή ολοκληρωμένων εφαρμογών μηχανολογικού ενδιαφέροντος σε γλώσσα C.

Γίνεται αναφορά σε προχωρημένα θέματα προγραμματισμού Η/Υ, αλγορίθμων και δομών δεδομένων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο