ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι

ΜΟΥΡΤΖΗΣ Δημήτρης , ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

Περιγραφή

Κόστος, χρόνος, ευελιξία και ποιότητα στην παραγωγή. Διεργασίες παραγωγής - γενικά. Διεργασίες χύτευσης, διαμόρφωσης, αφαίρεσης υλικού και σύνδεσης. Συγκριτική μελέτη των διεργασιών. Εργαλειομηχανές και μηχανουργικός εξοπλισμός-τύποι και λειτουργία. Εργαστηριακό θέμα σχεδιασμού και κατασκευής με την χρήση CAD, μηχανουργικών διεργασιών και στατιστικού ποιοτικού ελέγχου (SPC).

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα