Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
(ΑΝΕΝΕΡΓΟ) Μέθοδοι και Τεχνολογίες για Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων ((AΝΕΝΕΡΓΟ) CEID1049)Χρήστος Μακρής
BIOINFORMATICS - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΜΕ (CEID1127)Χρήστος Μακρής
DDCD105: Μέθοδοι Μητρώων και Υπολογιστικά Εργαλεία στην Επιστήμη Δεδομένων (Matrix Methods and Tools in Data Science) (CEID1164, DDCD 105)Ευστράτιος Γαλλόπουλος
DECENTRALIZED SYSTEMS FOR BIG DATA MANAGEMENT (CEID1175)Σπύρος Σιούτας
Probabilistic Methods for Complex Networks / Πιθανοτικές Μέθοδοι για Πολύπλοκα Δίκτυα (CEID1187)Σωτήριος Νικολετσέας
Αλγόριθμοι Επιστήμης Δεδομένων 2020-2021 (DDCD101|HSIS218|SPCS)Χρήστος Ζαρολιάγκης, Σπύρος Κοντογιάννης
Αλγόριθμοι Μάθησης (CEID1043)Σπυρίδων Λυκοθανάσης, Δημήτριος Κουτσομητρόπουλος
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου με Υπολογιστές, Ρομπότ και Έξυπνες Συσκευές (CEID1148)Μιχαήλ Ξένος
Ανάλυση της Απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων (CEID1094)Ιωάννης Γαροφαλάκης
Βig Data Analytics / Ανάλυση και Διαχείριση Χωροχρονικών Δεδομένων / Ανάλυση και Διαχείριση Μεγάλων και Πολυδιάστατων Δεδομένων / Εξόρυξη Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας / Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών και Χρονικών Δεδομένων και Εξόρυξης Γνώσης (CEID1168)Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου
Δίκτυα διασύνδεσης μέσα σε ολοκληρωμένα κυκλώματα (CEID1125)Γεώργιος Δημητρακόπουλος
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων 2020-2021 (HSIS203 | SPCS309)Χρήστος Ζαρολιάγκης, Παύλος Σπυράκης
Ειδικά Θέματα Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας VLSI Συστημάτων - Σχεδιασμός για Εύκολο Έλεγχο (CEID1013)Δημήτριος Νικολός
Ειδικά Θέματα Επιστημονικού Υπολογισμού (CEID1078)Ευστράτιος Γαλλόπουλος
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (DDCD111)Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (DDCD112)Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
Ζητήματα Στρατηγικής στη Λήψη Αποφάσεων (DDCD104)Ιωάννης Καραγιάννης
Θεμελιώσεις Επ. Υπολογιστών - Διακριτά Μαθηματικά (CEID1038)Ελευθέριος Κυρούσης
Θεωρία Βασικών Δεδομένων (CEID1048)Χρήστος Μακρής
Θεωρία Υπολογισμού και Μαθηματική Λογική (CEID1139)Σταύρος Κοσμαδάκης
Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (ΠΜΣ-ΟΣΥΛ) (CEID1010)Μιχαήλ Στεφανιδάκης
Λογική και Λογικός Προγραμματισμός (CEID1131)Σταύρος Κοσμαδάκης
Μεθοδολογία Έρευνας και Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων από Δεδομένα (DDCD002)Ευστράτιος Γαλλόπουλος
Μεταπτυχιακό μάθημα: Ασφάλεια σε Υλικό (Hardware Security) (CEID1101)Νικόλαος Σκλάβος
Μεταπτυχιακό μάθημα: Κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) (CEID1201)Νικόλαος Σκλάβος
Μηχανισμοί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα (CEID1103)Χρήστος Μπούρας
Νανοηλεκτρονική και Κβαντικές Πύλες (CEID1069)Χρήστος Χρηστίδης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (CEID1003)
ΠΜΣ ΟΣΥΛ : Σχεδίαση Συστημάτων Χαμηλής Κατανάλωσης (CEID1102)
Προηγμένα Θέματα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθμων 2020-2021 (DDCD108|HSIS215)Χρήστος Ζαρολιάγκης
ΣΜΗΝ - Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης (CEID1153)Ευάγγελος Δερματάς
Σύγχρονες Εφαρμογές Ασφάλειας Δικτύων (CEID1199)Κυριάκος Βλάχος
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Συστημάτων (CEID1011)Βασίλης Παλιουράς
Τεχνητή Νοημοσύνη στη Ρομποτική (CEID1207)Ευάγγελος Δερματάς
Τεχνική Νοημοσύνη, Νευρωνικά Δίκτυκα & Γενετικοί Αλγότιθμοι (CEID1044)Σπυρίδων Λυκοθανάσης
ΥΔΑ102: Τεχνικές διαχείρισης και Εξόρυξης για Δεδομένα Μεγάλου Όγκου (Big Data Management and Mining Methods) (DDCD102)Χρήστος Μακρής
Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο (Eαρινό-2020/21) (CEID1100)Δημήτριος Κοσμόπουλος