Ειδικά θέματα Υπολογιστικής Λογικής

Σταύρος Κοσμαδάκης

Περιγραφή

Αποδεικτικά συστήματα για την προτασιακή λογική. Ιδιότητες ορθότητας και πληρότητας. Σύνολα Hintikka, η τεχνική των propositional consistency properties.

Δέντρα αποδείξεων και η τεχνική της δομικής επαγωγής.

Επίλυση προτασιακών τύπων: αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα.

 

Αναλυτική περιγραφή του διδακτικού υλικού και της ύλης του μαθήματος υπάρχει στο πεδίο "Έγγραφα"