Μηχανισμοί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα

Χρήστος Μπούρας

Περιγραφή

Το μάθημα διδάσκεται ως Μάθημα Κορμού της κατεύθυνσης Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, στο Α' Εξάμηνο του Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών», στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι οι μηχανισμοί και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παροχή (διασφαλισμένης) ποιότητας υπηρεσίας σε  δίκτυα υπολογιστών.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή στην Ποιότητα Υπηρεσίας
 • Integrated Services (IntServ)
 • Differentiated Services (DiffServ)
 • Εφαρμογές με δυνατότητα προσαρμογής μετάδοσης
 • Χρεώσεις Υπηρεσιών
 • Συμβάσεις Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ)
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 • Πληροφορίες μαθήματος
 • Εισαγωγή στην Ποιότητα Υπηρεσίας
 • Μετρικές Ποιότητας
 • Ποιότητα Υπηρεσίας στο φυσικό επίπεδο
  • Διαφοροποίηση φυσικών μονοπατιών
 • Ποιότητα Υπηρεσίας στο επίπεδο διασύνδεσης δεδομένων
  • ATM και Frame Relay
  • QoS σε τοπικά δίκτυα
 • Ποιότητα Υπηρεσίας στο επίπεδο δικτύου
 • Το μοντέλο Intserv
 • Τεχνικές και πρωτόκολλα διαχείρισης πόρων
 • Το πρωτόκολλο RSVP (Resource Reservation Protocol)
  • Επισκόπηση
  • Αρχιτεκτονική
  • Λειτουργία
  • Δέσμευση πόρων σε ένα κόμβο
  • RSVP Tunneling
  • Μηνύματα
 • Το μοντέλο DiffServ
 • Αρχιτεκτονική DiffServ
 • Ταξινόμηση κίνησης
 • Έλεγχος και αστυνόμευση κίνησης
  • Αλγόριθμος token bucket
  • Αλγόριθμος leaky bucket
 • Διαχείριση Ουρών
  • Μηχανισμός Explicit Congestion Notification (ECN)
  • Μηχανισμός Random Early Detection (RED)
  • Μηχανισμός Weighted RED
 • Χρονοδρομολόγηση
  • FIFO
  • Priority Queueing
  • Deficit Round Robin και Midified Deficit Round Robin
  • Fair Queueing και Weighted Fair Queueing
 • Υπηρεσίες EF based
  • IP Premium
 • Υπηρεσίες AF based
 • Υπηρεσία LBE
 • Υπηρεσία MBS
 • Bandwidth Brokers
 • Αρχιτεκτονική προσαρμοζόμενων εφαρμογών πραγματικού χρόνου
  • Τμήματα αποστολέα
  • Τμήματα παραλήπτη
 • Μέθοδοι προσαρμογής πολυμεσικών δεδομένων
 • Κατηγοριοποίηση μηχανισμών μετάδοσης πολυμεσικών δεδομένων
 • Σύγκριση δέσμευσης πόρων με την προσαρμογή μετάδοσης
 • Ορισμός της πολιτικής χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών
 • Δομή κόστους για τον πάροχο
  • Κόστη παροχής πρόσβασης
  • Κόστη χρήσης
 • Χαρακτηριστικά ενός συστήματος χρέωσης
  • Χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τους χρήστες
  • Χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τους παρόχους
 • Κατηγοριοποιήσεις πολιτικών χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών
 • Δυο διαφορετικές προσεγγίσεις ταξινόμησης των μοντέλων χρέωσης σε κατηγορίες
 • Χρέωση στα άκρα
 • Γιατί χρειάζονται οι ΣΔΕΠΥ
 • Ορισμός και περιεχόμενο των ΣΔΕΠΥ
 • Κατηγοριοποίηση των ΣΔΕΠΥ
  • ως προς τις υπηρεσίες και το αντικείμενο
  • ως προς το χρόνο αντίδρασης
  • ως προς τη σχέση παρόχου ? οργανισμού
 • Παρουσίαση του τρόπου εκπόνησης ΣΔΕΠΥ
 • Κατανόηση του τι καλύπτει μια ΣΔΕΠΥ και σε ποια θέματα απαντά
 • Περιγραφή των φάσεων εκπόνησης μιας ΣΔΕΠΥ και των τμημάτων που περιέχονται σε αυτή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1429
Αρ. Προβολών :  13296

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -