Εκπαίδευση Ενηλίκων Ι_Εισαγωγή

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μια εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.