Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Ενότητα 5η κουιζ  (έχει λήξει
Έναρξη: 11/12/23, 12:00 π.μ.
Λήξη: 17/12/23, 11:55 μ.μ.
Ενότητα 4η κουιζ  (έχει λήξει
Έναρξη: 3/12/23, 3:15 π.μ.
Λήξη: 10/12/23, 11:55 μ.μ.
Ενότητα 3η κουιζ  (έχει λήξει
Έναρξη: 27/11/23, 7:00 π.μ.
Λήξη: 4/12/23, 2:00 π.μ.
Ενότητα 2η κουιζ  (έχει λήξει
Έναρξη: 20/11/23, 6:00 π.μ.
Λήξη: 26/11/23, 11:55 μ.μ.
Ενότητα 1η κουιζ  (έχει λήξει

Ολοκληρώστε το κουίζ που αναφερετε στο υλικό μελέτης της 1ης ενότητας

Έναρξη: 13/11/23, 7:00 π.μ.
Λήξη: 19/11/23, 11:55 μ.μ.
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι