Σχεδιασμός δραστηριοτήτων Wiki. Το μοντέλο των West & West
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το μοντέλο σχεδιασμού δραστηριοτήτων σε wikis των West & West (2008), 
και ειδικότητα η κλάση δραστηριοτήτων κατανόησης.