Εργαστήριο 9ο: Συστήματα Οπτικοποίησης, Περιβάλλοντα Προσομοίωσης & Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης
  • Σκοπός:Χρήση λογισμικού οπτικοποίησης ως εργαλείου έκφρασης, οπτικής αναπαράστασης και παρουσίασης της πληροφορίας (ψηφιακοί άτλαντες, λογισμικό μελέτης περιβάλλοντος)- Χρήση λογισμικού προσομοίωσης ως εργαλείου διερεύνησης και ανακάλυσης (εικονικά εργαστήρια)
  • Βασικές έννοιες:οπτικοποίηση, προσομοίωση, μοντελοποίηση

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Υλικό 9ου Εργαστηρίου_Συστήματα Οπτικοποίησης, Περιβάλλοντα Προσομοίωσης & Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης

Βιντεο-διάλεξη Εργαστηρίου

Εργαστήριο 9ο: Συστήματα Οπτικοποίησης, Περιβάλλοντα Προσομοίωσης & Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης / Διάλεξη 11

Σχάρα Ανάλυσης Συστημάτων Οπτικοποίησης και Προσωμοίωσης 

Σχάρα Ανάλυσης Συστημάτων Οπτικοποίησης και Προσωμοίωσης
Απορίες-Ερωτήσεις σχετικά με το 9ο Εργαστήριο