Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Βασίλης Κόμης

Περιγραφή

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος: 
Να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις για τις κύριες προσεγγίσεις αναφορικά με την εισαγωγή και την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γνωρίσουν τα κύρια μοντέλα εισαγωγής τους στην εκπαίδευση και να αναπτύξουν βασικές ικανότητες σχετικές με την παιδαγωγική και την εν γένει εκπαιδευτική χρήση των βασικών υπολογιστικών και διαδικτυακών εφαρμογών και περιβαλλόντων.

Στοιχεία Μαθήματος:  
Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος: 
1. Η έννοια της εκπαιδευτικής τεχνολογίας: από την προγραμματισμένη διδασκαλία στο εκπαιδευτικό λογισμικό και τις ψηφιακές εφαρμογές των ΤΠΕ.
2. Πληροφορική και Εκπαίδευση - ΤΠΕ και Εκπαίδευση. 
3. Μοντέλα ένταξης και φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Η προβληματική για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία.
4. Πληροφορική & ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση ? προγράμματα σπουδών 
5. Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ: κατηγορίες εκπαιδευτικού

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σκοποί Ενότητας

  • Εισαγωγή στο μάθημα «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»
  • Δομής του Μαθήματος
  • Διδακτικό Συμβόλαιο
  • Αντικείμενο του μαθήματος ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
  • Σκοπός του μαθήματος ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Σκοπός: Η εξοικείωση με βασικές υπηρεσίες και εργαλεία του Διαδικτύου: Πλατφόρμα Moodle (βασικές λειτουργίες και φόρουμ), Μηχανές αναζήτησης. Γνωριμία υπηρεσιών και εργαλείων του Διαδικτύου σε καθημερινές εκπαιδευτικές λειτουργίες του μαθήματος με βάση το μοντέλο της μικτής μάθησης.

Βασικές έννοιες: Πλατφόρμα μάθησης και διδασκαλίας, Forum, Αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο, Μηχανές αναζήτησης, Κατάλογοι

Σκοποί Ενότητας  
  • Η διατύπωση των κύριων ερωτημάτων, τα οποία θα απαντηθούν κατά το μάθημα
  • Η σύντομη παρουσίαση του εννοιολογικού πλαισίου του μαθήματος 
  • Η αναφορά σε βασικές έννοιες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατά το μάθημα   

Σκοπός:   

  • Γνωριμία και εξοικείωση με τις προηγμένες υπηρεσίες και εργαλεία του Web 2.0, όπως το blog, το wiki και το portfolio.
  • Αυτόνομη χρήση βασικών εργαλείων του Web 2.0 (blog, wiki, portfolio) και οργάνωση πληροφορίας σε ψηφιακό Portfolio.
Βασικές έννοιες: Web 2.0, Blogs, Wikis, Forum, Portfolio

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  7563
Αρ. Προβολών :  43912

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις